Prøveforelesninger - Side 11

Tid og sted: 27. feb. 2014 11:00, Rotunden, Domus Medica, Sognsvannsveien 21, Oslo

Cand.med. Pål Suren ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Causal Criteria in Epidemiology: How can epidemiologists use specific criteria to guide causal inferences from data?

Tid og sted: 27. feb. 2014 10:15, Store auditorium, Kreftsenteret (1.etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Kandidat i sykepleievitenskap Berit Arnesveen Bronken ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Anvendelse av Ricoeur som grunnlag for fortelling og metode ved forskning på personer som har afasi etter slag.

Tid og sted: 10. feb. 2014 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.san. Kristi Elisabeth Heiberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvilke mekanismer kan forklare den smertestillende effekt av trening ved artrose, og hvilken mekanisme synes det å være mest dokumentasjon for?

Tid og sted: 6. feb. 2014 10:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand.scient. Harald Vikne ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Muscle fiber types and kinematics: the physiological background for a relation to muscle pain

Tid og sted: 4. feb. 2014 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Phil. in Psychology Vilde Hoff Bernstrøm ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Faktorer som kan fremme og vanskeliggjøre implementering av organisasjonsendring - i den norske helsetjenesten?

Tid og sted: 22. jan. 2014 09:30, : Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Master of Public Health Brita Askeland Winje ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Challenges in pregnancy health care in a global health perspective

 

Tid og sted: 16. jan. 2014 10:15, Seminarrom 1 B2. U001, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Master i helsefagvitenskap Karen Synne Groven ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Langvarige livsstilsforandringer for kvinner som har gjennomgått fedmekirurgi - refleksjoner om psykologiske aspekter, motivasjon og vaner.

Tid og sted: 10. jan. 2014 10:15, : Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

Cand.med. Espen Saxhaug Kristoffersen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Sammenhengen mellom hodepine, søvn og søvnforstyrrelser

Tid og sted: 20. des. 2013 10:15, Auditorium 124 (Bygg GV05), Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus/Terrasse

M.phil. in Community Health Abdi Ali Gele ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Male ritual circumcision: a critical review of the debate

Tid og sted: 18. des. 2013 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand.med. Svein Gjelstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis and treatment of infectious diseases in primary care: what are the clinical, epidemiological and ethical challenges for the general practitioner?

Tid og sted: 10. des. 2013 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20

M.Sc. Lhamo Yangchen Sherpa ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cardiovascular consequences of living at high altitude: Current theories and knowledge

Tid og sted: 3. des. 2013 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (Bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Sc. Lily Caroline Kumbani ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Quality improvement research and methods: implication of providing successful National Guidelines for Midwives.

Tid og sted: 21. nov. 2013 10:15, Runde auditorium, Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand. sociol. Ole Jacob Thomassen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Samfunnsvitenskapene er både formet av og formende av samfunnet. Hvilke typer av utfordringer og muligheter har samfunnsvitenskapen når den vil beskrive og også av og til forandre samfunnsmessige forhold? Hvordan posisjonerer Bourdieu seg i dette?

Tid og sted: 1. okt. 2013 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.san. Anne Gudrun Langaas ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diskuter evidens i kvalitativ forskning

Tid og sted: 20. sep. 2013 10:15, Auditoriet, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Gydas vei 8, Oslo

Cand.polit. Line Foss ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan sosiologiske begreper og teorier bidra til sykefraværsforskningen?

Tid og sted: 19. sep. 2013 10:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

Cand.med. Sigurd Høye ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How can we, with our present knowledge, most efficiently reduce unnecessary prescribing of antibiotics for respiratory tract infections?

Tid og sted: 26. juni 2013 09:15, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.phil. Belinda Chimphamba Gombachika ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Task-shifting in HIV/AIDS care: lessons learned, challenges and opportunities for improving sexual and reproductive health.

Tid og sted: 20. juni 2013 10:15, Rødt auditorium, Oslo universitetssykehus Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

M.Sc. Lucy Ida Kululanga ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Male involvement in Reproductive Health.

Tid og sted: 18. juni 2013 17:15, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.phil. Viva Combs Thorsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What can be done to reduce poor work ethics, provider fatigue and poor quality of care in peripheral and / or central maternities in southern Africa?

Tid og sted: 14. juni 2013 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Oslo universitetssykehus Ullevål, Oslo

M.phil. Yaser Younes Issa ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Environmental and occupational risk factors of reduced fecundity. What is the basis for evidence based prevention?

Tid og sted: 12. juni 2013 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Elin Håkonsen Martinsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How can the physician combine a perceiving and a recording approach during the diagnostic examination of the patient?

Tid og sted: 10. juni 2013 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo

M.Sc. Lisa Maria Garnweidner ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Which strategies can be used at mother child health centers to promote healthy eating, and can anything be said about the effect of such strategies?

Tid og sted: 7. juni 2013 10:15, Auditoriet D18-112, Diakonhjemmet Høgskole, Diakonveien 18, Oslo

Master i sykepleievitenskap Simen Alexander Steindal ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan kvalitative og kvantitative metoder og design anvendes i sykepleieforskning for å øke kunnskapen om livets sluttfase.

Tid og sted: 5. juni 2013 14:15, Rødt auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Sc. Paul Arne Kristiansen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The impact of conjugate vaccines against Haemophilus influenzae type b and Streptococcus pneumoniae in third world countries.

Tid og sted: 4. juni 2013 10:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Farid Abu-Sham'a ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Strategy for reducing pesticide exposure among Palestinian farmers.