MEDFORM - Allmennmedisinsk forskningsformidling

Kurset skal øke deltakernes refleksjon og ferdigheter rundt formidling av forskningsresultater, og stimulere lysten til å formidle egen forskning.

Arrangør: Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin og Universitetet i Bergen

Opptakskriterier: Opptak i ph.d-program. Ved overtegning vil søkere som er tatt opp i Nasjonal forskerskole i allmennmedisin, og andre søkere som er knyttet til de allmennmedisinske forskningsmiljøer prioriteres.

Pris: Ingen kursavgift. Den Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin dekker opphold og reise for kursdeltagere som er tatt opp i Forskerskolen.

Kursprogram foreløpig (pdf)

 

Ved spørsmål vedrørende kursprogrammet, kontakt Sabine Ruths, sabine.ruths@igs.uib.no

Publisert 2. juni 2014 13:13 - Sist endret 3. juni 2015 12:44