2015

Tidligere

Tid: 20. sep. 2017

Gruppearbeid og veiledning på eget forskningsprosjekt. Ph.d-kurs forbeholdt studenter tatt opp på Den nasjonale forskerskole i allmennmedisin

Tid og sted: 16. sep. 201518. sep. 2015, Sundvolden

Kurset skal øke deltakernes refleksjon og ferdigheter rundt formidling av forskningsresultater, og stimulere lysten til å formidle egen forskning.

Tid og sted: 16. sep. 201518. sep. 2015, Sundvolden

NAFALM-seminaret (oppstartseminaret) vil finne sted på Sundvolden fra 16. til 18. september 2015. Seminaret er forbeholdt studentene som er tatt opp på NAFALM,  og det er obligatorisk for alle NAFALM-studenter.

Tid og sted: 15. sep. 2015, Sundvolden

Ph.d-kurs i Den nasjonale forskerskole I allmennmedisin. Kurset er forbeholdt NAFALMs studenter

Tid og sted: 19. mai 201522. mai 2015, Tromsø

NAFALM arrangerer kurs i statistikk for allmennmedisinsk forskning

Tid og sted: 13. apr. 2015 10:0015:00, Bergen

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin inviterer til dagsseminar i Bergen om fokusgrupper som forskningsmetode.