2014

Tidligere

Tid og sted: 3. nov. 20145. nov. 2014, Oslo

This course addresses methods in performing randomised controlled trials in general practice with a special emphasize on cluster randomised trials. Students will develop an understanding of how to plan, implement, analyze, report and evaluate RCTs.

Tid og sted: 24. sep. 201426. sep. 2014, Sundvolden

Kurset skal øke deltakernes refleksjon og ferdigheter rundt formidling av forskningsresultater, og stimulere lysten til å formidle egen forskning.

Tid og sted: 24. sep. 201426. sep. 2014, Sundvolden

NAFALM-seminaret (oppstartseminaret) vil finne sted på Sundvolden fra 24. til 26. september 2014. Seminaret er forbeholdt studentene som er tatt opp på NAFALM,  og det er obligatorisk for alle NAFALM-studenter.

Tid og sted: 24. mars 201426. mars 2014, Hotell Terminus, Bergen

Innføringskurs i kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Nødvendige forutsetninger for deltakelse er opptak i ph.d-program samt påbegynt eller konkret planlagt eget prosjekt med kvalitativ metode.