NAFALM-seminaret 2014

NAFALM-seminaret (oppstartseminaret) vil finne sted på Sundvolden fra 24. til 26. september 2014. Seminaret er forbeholdt studentene som er tatt opp på NAFALM,  og det er obligatorisk for alle NAFALM-studenter.

Seminaret går årlig og vil omfatte alle tre årskullene på forskerskolen. Studentene på år 1 møter 24. september og har program frem til lunsj 26. september. Studentene på år 2 møter til lunsj 25. september og har program frem til lunsj 26. september.

Plan for NAFALM- seminaret (pdf).

Seminaret er starten på forelesningsrekkene som vil gå som webmøter gjennom vinteren 2014/2015.

I løpet av de tre årene på forskerskolen gjennomfører studentene tre ph.d-kurs på til sammen 8 kurspoeng (ECTS). To av kursene går over to og tre år (se illustrasjon).

  1. Allmennmedisinsk forskningsformidling (pdf) (År 1) 1 ECTS
  2. Presentere, publisere, disputere (pdf) (År 1, 2 og 3) 4 ECTS
  3. Den allmennmedisinske kanon (pdf) (År 2 og 3) 3 ECTS

 

PROGRAM FOR KULLET SOM TAS OPP I 2014 (KULL-14):

Førsteårsstudentene starter opp med kurset Allmennmedisinsk forskningsformidling (MEDFORM), som er godkjent for 1 ECTS ved Universitetet i Bergen. Dette kurset avsluttes på første samling, men danner samtidig grunnlaget for det langsgående kurset Presentere, publisere, disputere  (PREDISP) som går over 2 år og består av websamlinger og møter. Førsteårsstudentene har oppstart av PREDISP, før lunsj 26. september.

Presentere, publisere, disputere  (PREDISP) er godkjent for 4 studiepoeng som valgfritt kurs på ph.d-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

 

PROGRAM FOR KULL-13:

Andreårsstudentene har en todelt plan: Torsdag 25.september starter de med Del 1 av kurset Den allmennmedisinske kanon (AMEDKANON). Del 2 og kursavslutning er på neste års NAFALM-seminar.  På kvelden torsdag 25. september og på fredag 26. september forsetter andreårsstudentene  med kurset Presentere, publisere, disputere  (PREDISP). Webmøtene som kullet har gjennomført vinteren 2013/14, inngår i dette kurset.  PREDISP avsluttes også på neste års NAFALM-seminar.

Den allmennmedisinske kanon (AMEDKANON) er temaet for webmøtene i år 2.  Dette kurset er godkjent med 3 studiepoeng som valgfritt kurs på ph.d-programmet ved Det medisinske fakultet, universitetet i Oslo.

Publisert 20. jan. 2014 12:57 - Sist endret 3. juni 2015 12:46