Den allmennmedisinske kanon

Ph.d-kurs i Den nasjonale forskerskole I allmennmedisin. Kurset er forbeholdt NAFALMs studenter

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) har som mål å utdanne forskere som kjenner allmennmedisin som fag og forskningsfelt. Allmenngyldige prinsipper for fag og forskning gjelder selvsagt for allmennmedisin, men faget har også særtrekk som NAFALM skal bidra til å belyse. Målet med kurset er at forskerskolens deltakere skal kjenne sentral litteratur for allmennmedisinsk fag og forskning gjennom lesing og diskusjon. Kurset er forbeholdt deltakere som har fullført det første året på Nasjonal forskerskole i allmennmedisin.  Kurset går over ett år. Det starter med en samling og etterfølges av fire nett-møter med bruk av Adobe Connect derr kullet deles i to grupper. Sluttvurdering gjennomføres på en samling året etter i form av en presentasjon av en selvvalgt artikkel med tema innenfor allmennmedisin.

Læringsutbytte: Etter endt kurs skal studentene ha kjennskap til sentral allmennmedisinsk historie og litteratur som har hatt avgjørende betydning for allmennmedisinsk fag og forskning.  Deltakerne skal kunne plassere stoffet i kontekst i forhold til den tid det ble skrevet i. Videre skal deltakerne kunne diskutere stoffets betydning for dagens og fremtidens fag og forskning.

Læringsformer: Det vil bli lagt stor vekt på studentaktiviserende pedagogikk. Flipped classroom med hjemmeforberedelser vil stå sentralt. På samlingene vil ulike aktive læringsformer bli integrert med ordinære forelesninger.

Kurskomite: Professor Guri Rørtveit, UiB, professor Jørund Straand, UiO, professor Johann A Sigurdsson, NTNU, stipendiat Anja Brænd, UiO, professor Cecilia Bjørkelund, Gøteborgs Universitet.

Forelesere: Ansatte fra NAFALMs samarbeidsinstitusjoner og enkelte gjesteforelesere.

Antall deltakere: 20.  Kurset er forbeholdt deltakere som er tatt opp på NAFALM

Kurspoeng: 3 ECTS

Tidspunkt: Vinteren 2015/2016.

Pensum: Liste over artikler deles ut på 1. kursdag

 

 

Publisert 21. apr. 2015 08:58 - Sist endret 16. aug. 2016 14:11