Presentere, publisere og disputere

Gruppearbeid og veiledning på eget forskningsprosjekt. Ph.d-kurs forbeholdt studenter tatt opp på Den nasjonale forskerskole i allmennmedisin

Kurset bygger på Nasjonal forskerskoles i allmennmedisins oppstartkurs ”MEDFORM - Allmennmedisinsk forskningsformidling” der studentene fikk en introduksjon til formidling av forskning (MEDFORM er godkjent som PhD-kurs ved Universitetet i Bergen, 1 ECTS).

Kurset ”Presentere, publisere og disputere” skal gi studentene trening i å formidle egen forskning gjennom å utarbeide engelskspråklige abstracts, postere og presentasjoner. Arbeidene legges frem og diskuteres i en gruppe med 8-10 studenter som følger hverandre gjennom kurset under veiledning av en av NAFALMs lærere. Kurset går over to år med tre fysiske samlinger (knyttet til NAFALMS årlige forskerskoleseminar) og åtte web-møter ved bruk av Adobe Connect. En viktig del av kurset er bruk av fagfellevurdering – der studentene utarbeider kommentarer til hverandres arbeider. Den ene fysiske samlingen foregår på engelsk der alle studentene får presentere og diskuter et abstract og en poster veiledet av en engelskspråklig foreleser (Stuart Spencer, Excecutive Editor i The Lancet). Kurset har to evalueringer: Postersesjonen på andre samling og en minidisputas på tredje samling. På NAFALMS årlige forskerskoleseminar er tre årskull studenter samlet. Postersesjoner og minidisputaser er fellesaktiviteter for alle studentene på disse samlingene.

Læringsmål: Kurset har som mål å gi studentene trening i å presentere og diskutere egen forskning på norsk og engelsk.

Læringsutbytte: Etter endt kurs skal studentene kunne skrive og presentere abstracts og postere til vitenskapelige kongresser, samt kunne fungere som fagfellevurderere på abstracs og postere. Videre skal studentene kunne legge frem og forsvare en egen vitenskapelig artikkel, samt kunne lede fungere som opponent i en faglig diskusjon om en vitenskapelig artikkel.

Kurskomite: Elin O. Rosvold, UiO, Sabine Ruths; UiB, Jørund Straand, UiO,

Ekstern foreleser: Stuart Spencer, Executive Editor The Lancet

Forelesere: Ansatte fra NAFALMs samarbeidsinstitusjoner.

Antall deltakere: 20.  Kurset er forbeholdt studenter som er tatt opp på NAFALM

Kurspoeng: 4 ECTS 

Tidspunkt: Årlig fra 2014.

Publisert 21. apr. 2015 09:04 - Sist endret 8. aug. 2017 11:03