Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke

NAFALM arrangerer kurs i systematiske oversikter i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Emnet inngår i kursopplegget til Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) og vil ha fokus på systematisk oversikt av studier knyttet til faget allmennmedisin.

Emnet vil sette deg i stand til å vurdere studier og skjevheter ved disse kritisk. Dette er grunnleggende vitenskapelige ferdigheter som  er nødvendig å beherske for sammenskrivingen av doktoravhandlingen. Du vil også lære om søkestrategier og systematiske verktøy for vurdering av studier. Du vil lære å lese og forstå systematiske oversikter. Dette er springbrett for å kunne lage egne systematiske oversikter, noe som kan være nødvendig som bakgrunn for forskningsprosjekter, søknader om forskningsmidler, eller et mål i seg selv.

Undervisning: Kurset går over tre dager, totalt 18 timer undervisning. Undervisningen blir lagt opp som et plenumsseminar med enkelte gruppearbeider. Kurset undervises på norsk.Det kreves 80 % oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Opptakskriterier: Nødvendige forutsetninger for deltakelse er opptak i Ph.d-program. Ved overtegning vil søkere som er tatt opp i Nasjonal forskerskole i allmennmedisin og andre søkere som er knyttet til de allmennmedisinske forskningsmiljøer bli prioritert.

Kursleder: Odd Martin Vallersnes,

Godkjenninger: ph.d.-opplæring: godkjent for 3 ECTS

Antall deltakere: 20

Frist for påmelding: 1.oktober

Program

 

Påmelding

Publisert 19. apr. 2017 13:20 - Sist endret 8. nov. 2017 14:21