Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning

Innføringskurs i kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Nødvendige forutsetninger for deltakelse er opptak i ph.d-program samt påbegynt eller konkret planlagt eget prosjekt med kvalitativ metode.

Arrangør: Universitetet i Bergen

Kurskomite: Ann Dorrit Guassora (Forskningsenheden for Almen Praksis i København), Kirsti Malterud (AFE Bergen og ALFO/UiB), May-Lill Johanssen (AFE Tromsø) og Stefán Hjörleifsson  (AFE Bergen og ALFO/UiB - kursleder).

Målgruppe: ph.d-kandidater, forskerlinjekandidater. Ved overtegning vil søkere som er tatt opp i Nasjonal forskerskole i allmennmedisin og andre søkere som er knyttet til de allmennmedisinske forskningsmiljøer bli prioritert.

Opptakskriterier: Ved overtegning vil søkere som er tatt opp i Nasjonal forskerskole i allmennmedisin og andre søkere som er knyttet til de allmennmedisinske forskningsmiljøer bli prioritert. Ved påmelding må opplyses om: forskningsansvarlig institusjon og forskningsgruppe; tittel på kvalitativt forskningsprosjekt; når ph.d-prosjektet forventes fullført. Gruppeveiledning på eget prosjekt utgjør en sentral del av programmet med gjensidig læring som mål. Derfor vil kun deltakere som stiller med eget prosjekt bli tatt opp på kurset.

Pris: Ingen kursavgift. Den Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin dekker opphold og transport for kursdeltakere som er tatt opp i Forskerskolen. Eksterne deltakere betaler reise, opphold og dagpakker selv.

Søknadsfrist: 31.januar

Påmelding via nettskjema

Kursprogram

 

 

Publisert 20. okt. 2016 08:45 - Sist endret 11. jan. 2018 10:07