NAFALM-seminaret 2018

NAFALM-seminaret (oppstartseminaret) vil finne sted fra 18. til 20. september 2018. Seminaret er forbeholdt studentene som er tatt opp på NAFALM,  og det er obligatorisk for alle NAFALM-studenter.

Seminaret går årlig og vil omfatte alle tre årskullene på forskerskolen. Studentene på år 1 møter 18. september. Studentene på år 2 og år 3 møter til lunsj 19. september. 

Seminaret er starten på forelesningsrekkene som vil gå som webmøter gjennom vinteren 2018/2019.

I løpet av de tre årene på forskerskolen gjennomfører studentene tre ph.d-kurs på til sammen 8 kurspoeng (ECTS). To av kursene går over to og tre år.

Allmennmedisinsk forskningsformidling (År 1) 1 ECTS
Presentere, publisere, disputere (År 1, 2 og 3) 4 ECTS
Den allmennmedisinske kanon (År 2 og 3) 3 ECTS

Program for seminaret 2018

Frist for påmelding er 5.august!

Påmelding NAFALM-seminaret

 

Publisert 17. okt. 2017 12:46 - Sist endret 24. juni 2021 15:18