NAFALM-seminaret 2019

NAFALM-seminaret (oppstartseminaret) vil finne sted fra 17. til 19. september 2019. Seminaret er forbeholdt studentene som er tatt opp på NAFALM,  og det er obligatorisk for alle NAFALM-studenter

Seminaret går årlig og vil omfatte alle tre årskullene på forskerskolen. Studentene på år 1 møter 17. september. Studentene på år 2 og år 3 møter til lunsj 18. september. Veiledere og alumni er også velkomne til å delta. 

Seminaret er starten på forelesningsrekkene som vil gå som webmøter gjennom vinteren 2019/2020.

I løpet av de tre årene på forskerskolen gjennomfører studentene tre ph.d-kurs på til sammen 8 kurspoeng (ECTS). To av kursene går over to og tre år.

Allmennmedisinsk forskningsformidling (pdf) (År 1) 1 ECTS
Presentere, publisere, disputere (pdf) (År 1, 2 og 3) 4 ECTS
Den allmennmedisinske kanon (pdf) (År 2 og 3) 3 ECTS

Foreløpig program for seminaret

Påmelding via nettskjema

Frist for påmelding er 5.august

Publisert 10. okt. 2018 11:14 - Sist endret 24. juni 2021 15:19