Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning

ph.d-opplæring: godkjent med 1 ECTS

Målgruppe: ph.d-kandidater, forskerlinjekandidater

Opptakskriterier: Nødvendige forutsetninger for deltakelse er opptak i ph.d-program samt påbegynt eller konkret planlagt eget prosjekt med kvalitativ metode. Ved overtegning vil søkere som er tatt opp i Nasjonal forskerskole i allmennmedisin og andre søkere som er knyttet til de allmennmedisinske forskningsmiljøer bli prioritert. Ved påmelding må opplyses om: forskningsansvarlig institusjon og forskningsgruppe; tittel på kvalitativt forskningsprosjekt; når ph.d-prosjektet forventes fullført.

Læringsmål: Kurset skal presentere grunnleggende forutsetninger for bruk av kvalitative metoder i medisinsk forskning, med spesiell vekt på anvendelse i allmennmedisinske prosjekter. Dette er et innføringskurs som ikke forutsetter annen metodebakgrunn. Deltakerne skal få basisinnføring i sentrale prinsipper og prosedyrer, som i gruppearbeid drøftes i direkte sammenheng med eget prosjekt. Gruppeveiledning på eget prosjekt utgjør en sentral del av programmet med gjensidig læring som mål. Derfor vil kun deltakere som stiller med eget prosjekt bli tatt opp på kurset.

Kurskomite: Ann Dorrit Guassora (Forskningsenheden for Almen Praksis i København), Kirsti Malterud (AFE Bergen/Uni Research helse og UiB), May-Lill Johanssen (AFE Tromsø) og Stefán Hjörleifsson  (AFE Bergen og UiB - kursleder).

Pris: Ingen kursavgift. Den Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin dekker opphold og transport for kursdeltakere som er tatt opp i Forskerskolen.

Antall deltakere: 18

Undervisningstimer: 25, godkjent med 1 ECTS-poeng. Kurset overlapper med ph.d-kurset MEDKVFORSK (IGS/UiB) og det er full studiepoengreduksjon dersom man tar begge kurs.

Søknadsfrist 15.februar

Nettskjema for påmelding

 

 

 

Publisert 27. mai 2019 10:03 - Sist endret 25. mai 2020 09:22