NAFALM-seminaret 2020 - den digitale versjonen

NAFALM-seminaret på Sommarøy er dessverre avlyst av smittevernhensyn. Vi har derfor lagt planer for en delvis digital versjon av årets seminar.

Vi gjorde en vurdering av årets NAFALM-samling i lys av restriksjoner og anbefalinger for smittevern ved arrangementer, og så oss dessverre nødt til å avlyse årets planlagte fysiske NAFALM-samling med alle kullene sammen med allmennmedisinsk universitetsmøte på Sommarøy i september. De viktigste argumentene for oss var for det første at man skal utvise særlig grad av forsiktighet når en stor andel av deltakerne er helsepersonell, i tillegg til at reisen til Sommarøy ville bli en utfordring i dagens situasjon. Våre internasjonale gjester ville sannsynligvis heller ikke kunne delta som planlagt.

Avlysningen av seminaret på Sommarøy vil imidlertid ha konsekvenser for mange av studentene, kanskje særlig for kull 18. Vi har derfor lagt planer for en delvis digital versjon av årets seminar.

Vi har prøvd å veie mange forskjellige hensyn for å komme fram til hvordan samlingen skulle erstattes, og har landet på ulike løsninger for de tre kullene. 

For kull 18 vil avslutningen av Forskerskolen gjennomføres digitalt. Vi har vurdert om det var mulig å samle avgangskullet til en felles fysisk samling, men det er såpass krevende å gjennomføre at vi har landet på en digital versjon. Til gjengjeld vil de bli invitert med på samlingen på Sommarøy i 2021!

For kull 19 blir det et program som delvis avholdes digitalt i planlagt tidsrom og noe senere på høsten 2020, og deler av programmet utsettes til 2021.

Våre nye studenter på kull 20 vil imidlertid samles i Bergen fra 15.-17.september for sitt oppstartskurs, MEDFORM. For at det nye kullet studenter skal bli kjent med hverandre og Forskerskolen, så har vi valgt å prioritere å samle disse. Det er også lettere sett i lys av smittevernsreglene.

Program for seminaret kommer!

Veiledere og andre interesserte kan følge avgangskullets minidisputaser torsdag 17. september kl. 11.30-15. Digitale møterom blir lagt ut i progammet

Publisert 6. juli 2020 10:23 - Sist endret 6. juli 2020 12:50