Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning

Innføringskurs i kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Nødvendige forutsetninger for deltakelse er opptak i ph.d-program samt påbegynt eller konkret planlagt eget prosjekt med kvalitativ metode

Godkjenninger: Ph.d.-opplæring: godkjent med 1 ECTS

Målgruppe: Ph.d.-kandidater, forskerlinjekandidater, postdoktorer, AFU-stipendiater

Opptakskriterier: Nødvendige forutsetninger for deltakelse er påbegynt eller konkret planlagt eget prosjekt med kvalitativ metode. Ved overtegning vil søkere som er tatt opp i Nasjonal forskerskole i allmennmedisin og andre søkere knyttet til de allmennmedisinske forskningsmiljøer bli prioritert.

Læringsmål: Kurset skal presentere grunnleggende forutsetninger for bruk av kvalitative metoder i medisinsk forskning, med spesiell vekt på anvendelse i allmennmedisinske prosjekter. Dette er et innføringskurs som ikke forutsetter annen metodebakgrunn. Deltakerne skal få basisinnføring i sentrale prinsipper og prosedyrer, som i gruppearbeid drøftes i direkte sammenheng med eget prosjekt. Gruppeveiledning på eget prosjekt utgjør en sentral del av programmet med gjensidig læring som mål. Derfor vil kun deltakere som stiller med eget prosjekt bli tatt opp på kurset.

Kurskomite: Ann Dorrit Guassora (Forskningsenheden for Almen Praksis i København), Anette Fosse (Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin), Kirsti Malterud (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB) og May-Lill Johansen (AFE Tromsø, kursleder).

Pris: Ingen kursavgift. Den Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin dekker opphold og transport for kursdeltakere som er tatt opp i Forskerskolen.

Antall deltakere: 18

Undervisningstimer: 25, godkjent med 1 ECTS-poeng. Kurset overlapper med ph.d-kurset MEDKVFORSK (IGS/UiB) og det er full studiepoengreduksjon dersom man tar begge kurs.

Program for kurset (pdf)

Frist for påmelding er 10.oktober

Påmelding via nettskjema

Publisert 25. aug. 2021 09:33 - Sist endret 28. okt. 2021 09:49