NAFALM-seminaret 2022

Årets NAFALM-seminar vil bli arrangert i Bergen. 

Seminaret går årlig og vil omfatte alle tre årskullene på forskerskolen. 

Seminaret er starten på forelesningsrekkene som vil gå som webmøter gjennom vinteren 2022/2023.

I løpet av de tre årene på forskerskolen gjennomfører studentene tre ph.d-kurs på til sammen 8 kurspoeng (ECTS). To av kursene går over to og tre år og innledes på NAFALM-seminaret. Mellom samlingene er det webseminarer som bygger videre på temaene fra samlingene. På samlingen år 3 avsluttes kursene med eksamen i form av en artikkelpresentasjon/diskusjon (Den allmenmedisinske kanon) og en minidisputas (Presentere, publisere, disputere).  

Allmennmedisinsk forskningsformidling (År 1) 1 ECTS
Presentere, publisere, disputere (År 1, 2 og 3) 4 ECTS
Den allmennmedisinske kanon (År 2 og 3) 3 ECTS

Kull 2022 (de nye studentene) vil starte 13.september, mens programmet for kull 2020 og 2021 starter onsdag 14.september.

Også i år vil seminaret arrangeres i samarbeid med Allmennmedisinsk universitetsmøte, og arrangør for universitetsmøtet i år er UiB. Se egen invitasjon 

Frist for påmelding er 15.juni

Lenke til påmelding

https://form.app.uib.no/NAFALM22

Foreløpig program (pdf)

Publisert 6. apr. 2022 11:39 - Sist endret 9. juni 2022 09:51