The Lancet-UiO: Kommisjon for global helse

Hvordan kan vi sikre at helse blir ivaretatt i globale styringsprosesser og dermed bedre helsen til verdens befolkning ? Dette er noe kommisjonen ønsker å finne svar på. 

Om kommisjonen

Se mer informasjon om kommisjonen på engelsk nettside.

Publisert 7. feb. 2017 10:43 - Sist endret 12. juni 2018 14:07