Faglig påfyll med Geir Hoff-symposium

I forbindelse med professor Geir Hoffs 70-årsdag, arrangerer vi et symposium med temaer fra områder der Geir Hoff i mange år har vært ledende ekspert: gastrointestinal endoskopi, tarmkreftscreening og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Symposiumet er gratis og åpent for alle.

Professor emeritus Geir Hoff. Foto UiO.

Tid: Onsdag 7. september kl. 10:00-16:00

Sted: Store auditorium, Domus medica, Sognsvannsveien 9, Oslo.

Program

10.00-10.05      Welcome by prof. Michael Bretthauer, UiO                                                                                 
                         
10.05-10.20      Geir Hoff: Norges første utkantprofessor                                   
                     

Colorectal Cancer Screening (moderator: Øyvind Holme, Hospital of Southern Norway)

10.20-10.30      Introduction                                                                                 
                         Prof. Giske Ursin, Director, Cancer Registry of Norway

10.30-10.50      Norwegian screening research: from the 80’s to today               
                         Dr. Espen Thiis Evensen, OUS, Dr. Magnus Løberg, UiO
                         and Dr. Michal Kaminski, Warsaw

10.50-11.20      Colorectal cancer screening. From studies to programmes        
                         Prof. Jaroslaw Regula, Warsaw

11.20-12.05      New tools and tricks in colonoscopy                                            
                         Prof. Cesare Hassan, Italy

12.05-12.35      Panel discussion: Where are we going with colorectal screening?
                         Panel: Cesare Hassan, Jaroslaw Regula, Geir Hoff, Prof. Kjell Magne Tveit
                         (Norwegian Directorate of Health) and Michal Kaminski 
                         Moderator: Michael Bretthauer

12.35-13.20      Lunsj

 

Kvalitetsforbedring (møteleder: Anita Jørgensen, Kreftregisteret)

13.20-13.25      Introduksjon                                                                                
                         Bess Frøyshov, Direktør Sykehuset Telemark

13.25-13.40      Kvalitetsforbedring innen endoskopi                                            
                         Kjetil Kjeldstad Garborg, UiO/OUS

13.40-14.00      Gastronet – Norsk kvalitetsnettverk innen endoskopi                  
                         Dr. Øyvind Holme, UiO/Sørlandet sykehus

14.00-14.20      Utdanning og sertifisering innen endoskopi i Norge                    
                         Dr. Thomas de Lange, Kreftregisteret

14.20-14.35      Kaffepause

14.35-15.00      Utfordringer med kvalitetsforbedring
                         i Norsk spesialisthelsetjeneste
                            
                         Prof. Barthold Vonen, Universitetet i Tromsø

15.00-15.20      Paneldiskusjon om kvalitetsforbedring i Norge
                         
Panel: Geir Hoff, Øyvind Holme, Thomas de Lange, Kjetil Kjeldstad Garborg,
                         Gert Huppertz-Hauss (Sykehuset Telemark). 
                         Moderator: Prof. Tomm Bernklev, UiO/OUS                                 

15.20-15.45      Småbidrag fra følgesvenner

15.45-16.00      Avslutning ved Geir Hoff

For spørsmål, kontakt: nina.lind@medisin.uio.no

Av Anita Aalby
Publisert 10. aug. 2016 16:37 - Sist endret 21. juni 2017 10:27