2021

Avishodet til Annals of Internal Medicine
Publisert 11. aug. 2021 14:02

Føre-var-prinsippet er godt innarbeidet i samfunnet som positivt, ansvarlig og moralsk riktig. Men for å skaffe verdifull kunnskap til en eventuell ny pandemi, er det viktig at tiltakene som innføres testes underveis. Klinisk effektforskning, i samarbeid med forskere i Kanada, publiserte nylig en artikkel i Annals of Internal Medicine som forklarer hvorfor de grunnleggende prinsippene innen forskning ikke bør skrotes under en pandemi.

Bilde av lekestativ utenfor en blokk.
Publisert 21. juni 2021 15:03

 – Myndighetene burde gjort grundige vurderinger av smitteverntiltakene, slik man gjør ved utvikling av vaksiner og andre legemidler. Det sier professorene Mette Kalager og Michael Bretthauer i en debattartikkel i DN 21. juni.  

Lovpermer og hammer, og teksten covid-19
Publisert 25. mai 2021 14:53

Koronapandemien har endret måten vi forholder oss til medisinsk kunnskap på, og hvordan retten brukes i krisetid. Forskerinitiativet «Korona og rettsstaten» er et tverrfaglig forum med eksperter innen jus, medisin og filosofi som bidrar med forskning og formidling innenfor dette temaet.