Aktuelle saker

Prosjektgruppen OperA
Publisert 20. sep. 2022 15:31

Det EU-finansierte flaggskipsprosjektet presenterte partnere og delprosjekter den 13. september. OperA-prosjektet er et femårig prosjekt, som vil forbedre behandling av tarmkreft ved bruk av kunstig intelligens. 

Illustrasjonsfoto tegning av rosa tarm på lyseblå bakgrunn, leger står rundt.
Publisert 15. juni 2022 13:07

Dr. Yuichi Mori, ved forskergruppen Klinisk effektforskning, skal lede et nytt storprosjekt som skal finne løsninger for bruk av kunstig intelligens i klinisk medisin. Målet er å forbedre diagnostisering av og dødelighet ved tykktarmskreft.

Avishodet til Annals of Internal Medicine
Publisert 11. aug. 2021 14:02

Føre-var-prinsippet er godt innarbeidet i samfunnet som positivt, ansvarlig og moralsk riktig. Men for å skaffe verdifull kunnskap til en eventuell ny pandemi, er det viktig at tiltakene som innføres testes underveis. Klinisk effektforskning, i samarbeid med forskere i Kanada, publiserte nylig en artikkel i Annals of Internal Medicine som forklarer hvorfor de grunnleggende prinsippene innen forskning ikke bør skrotes under en pandemi.

Bilde av lekestativ utenfor en blokk.
Publisert 21. juni 2021 15:03

 – Myndighetene burde gjort grundige vurderinger av smitteverntiltakene, slik man gjør ved utvikling av vaksiner og andre legemidler. Det sier professorene Mette Kalager og Michael Bretthauer i en debattartikkel i DN 21. juni.  

Lovpermer og hammer, og teksten covid-19
Publisert 25. mai 2021 14:53

Koronapandemien har endret måten vi forholder oss til medisinsk kunnskap på, og hvordan retten brukes i krisetid. Forskerinitiativet «Korona og rettsstaten» er et tverrfaglig forum med eksperter innen jus, medisin og filosofi som bidrar med forskning og formidling innenfor dette temaet.

Mette Kalager og Michael Bretthauer
Publisert 15. des. 2020 12:50

Fagmiljøene i i USA har de siste årene gått i retning av å redusere alderen for oppstart av tarmkreftscreening. De mener at også personer under 50 år bør screenes, fordi det har vært en stor økning av tarmkreft blant yngre. En ny studie viser at dette ikke var riktig.