Får vi nasjonal screening for kolorektal kreft?

I høst skal Prioriteringsrådet og Helsedirektoratet behandle spørsmålet om Norge bør ha et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft. Nå foreligger kunnskapsoppsummeringen som ligger til grunn for disse beslutningene.

Kamera
Deltakere blir enten undersøkt i nedre del av tarmen med en tarmkikkert (sigmoidoskopi), eller med avføringsprøve. Foto: Anita Aalby/UiO.

Det pågår for tiden et stort pilotprosjekt innenfor tarmkreftscreening i Norge. Fra 2012 til 2018 kommer 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år til å bli invitert til å delta. Deltakerne vil enten bli undersøkt i nedre del av tarmen med en tarmkikkert (sigmoidoskopi), eller testes for blod i avføringen (iFOBT). Hensikten med prosjektet er å få kunnskap som kan ligge til grunn for beslutninger knyttet til fremtidige helsetjenester. 

Anbefaler screening

Screeningprosjektet har pågått i fire år, og parallelt med prosjektet er det kommet mye ny kunnskap om screening og kolorektal kreft. Forskere ved Klinisk Effektforskning har gjennomført en stor del av forskningen som ligger til grunn for oppsummeringen fra Kunnskapssenteret. Rapporten er skrevet av Liv Merete Reinar, Atle Fretheim (begge fra Kunnskapssenteret/Folkehelseinstituttet) og Michael Bretthauer (Klinisk Effektforskning/UiO). Oppsummeringen skal brukes som underlag når Prioriteringsrådet skal beslutte om de skal anbefale innføring av nasjonal screening eller ikke, den 22. september.  

Arbeidsgruppen som har utredet spørsmålet på oppdrag av Helsedirektoratet har kommet frem til at det bør innføres et landsomfattende screeningprogram mot tarmkreft. 

– Hovedårsakene er at det minsker kreftbelastningen for den enkelte og for samfunnet. Kostnadsberegninger taler også for at det blir billigere å forebygge, sier Thomas de Lange i Kreftregisteret til Dagens Medisin.

Videre med tre metoder

test prøverør
De som skal teste for usynlig blod i avføringen får tilsendt prøverør og gjør undersøkelsen selv. Foto: Colourbox.

Thomas de Lange har ledet arbeidsgruppen, og sier til Dagens Medisin at de ikke peker ut én bestemt metode, men i stedet anbefaler at tre metoder; koloskopi, sigmoidoskopi og avføringsprøve, skal tas i bruk og testes videre.

– Koloskopi var lite dokumentert ved oppstart av piloten, men resultatet fra NordICC-studien, og særlig den norske delen, er meget lovende, sier de Lange. 

Ved koloskopi benyttes samme utstyret som ved sigmoidoskopi, men ved koloskopi undersøkes hele tykktarmen, ikke kun den nedre delen som ved sigmoidoskopi. Helsedirektoratet vi i løpet av høsten avgjøre om de vil anbefale politikerne å innføre nasjonal tarmkreftscreening i Norge. 

Ifølge de Lange vil et nasjonalt screeningprogram kunne startes opp tidligst i 2019.

Her kan du lese rapporten "Helseeffekter av screening for kolorektal kreft".

Dagens Medisin har nylig omtalt NordICC-studien.

På våre nettsider finner du mer informasjon om NordICC-studien, og du kan lese flere av forskningsartiklene som er lagt til grunn i rapporten i vår liste over publikasjoner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: screening, tarmkreft, koloskopi, sigmoidoskopi, iFOBT, forskning Av Anita Aalby
Publisert 12. sep. 2016 11:53 - Sist endret 10. aug. 2021 14:54