Se filmen om NICER!

Forskergruppen er blant finalistene i konkurransen om å bli Senter for Fremragende Forskning (SFF) 2016. Ved tildeling av SFF starter vi opp NICER, et institutt for kunnskap og forskning innen kreft-screening. Se filmen om NICER!

SFF-midler vil bidra til at vi kan realisere the Norwegian Institute of Cancer screening Evidence and Research (NICER). NICER skal bidra til at forskere samarbeider på tvers av landegrenser, fagfelt og plattformer, og at klinikere får tilgang til oppdatert kunnskap enklere og raskere enn i dag. NICER skal være et globalt senter for forskning og evidensbasert kunnskap innen kreft-screening. 

Emneord: SFF, forskning, screening, kreft, effektforskning, klinisk Av Anita Aalby
Publisert 1. juli 2016 10:15 - Sist endret 1. juli 2016 11:40