Første EPoS-artikkel publisert

Det ledende tidsskriftet innenfor gastrointestinal endoskopi, «Endoscopy», har i dag publisert den første artikkelen fra EPoS-studien (European Polyp Surveillance Trial).

Collage fra EPoS-aktiviteter

Fra øverst til venstre: Michael Bretthauer, Siv Furholm, Inger Maria Eilertsen, EPoS-kake på Ahus og Øyvind Holme. Foto: Siv Furholm og Anita Aalby/UiO.

Artikkelen beskriver hvordan studien er lagt opp, og gir et overblikk over avveiningene som ligger til grunn for studien. Den tar også for seg studiens organisering og oppbygging, og plan for innsamling av data, resultater og analyser.

Forebygge tykktarmskreft


EPoS-studien har som mål å finne svar på hvor ofte pasienter med polypper i tarmen bør undersøkes for å kunne forebygge kreft i tykktarmen. Pasientene deles inn i grupper med ulike tidsintervaller mellom flere kikkertundersøkelser av tarmen (koloskopi). Resultatene skal analyseres etter ti års oppfølging, etter planen i år 2027.

Verdens største i sitt slag


EPoS-studien er et samarbeidsprosjekt mellom flere europeiske land. Sykehus i Norge, Sverige, Polen, Spania og Nederland undersøker pasienter i EPoS-studien. Dette er den største studien innen dette feltet i verden, og mange norske sykehus er med i EPoS-studien:

  • Oslo universitetssykehus Ullevål
  • Oslo universitetssykehus Rikshopitalet
  • Akershus universitetssykehus
  • St. Olavs hospital Trondheim
  • Sørlandet sykehus Kristiansand
  • Sykehuset i Telemark Skien og Kragerø
  • Stavanger universitetssykehus
  • Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
  • Sykehuset i Østfold
  • Sykehuset i Vestfold

Her kan du lese artikkelen Rationale and design of the European Polyp Surveillance (EPoS) trials.

Hvis du ikke får tilgang til artikkelen, kan du søke den opp i helsebiblioteket.no

Av Anita Aalby
Publisert 4. apr. 2016 16:37 - Sist endret 5. apr. 2016 09:44