Hvordan forske på IBD og risiko for tykktarmskreft?

Tidligere studier har vist at personer med Crohn’s sykdom eller ulcerøs kolitt (inflammatorisk tarmsykdom; IBD) har økt risiko for å få tykktarmskreft, men det har vist seg at dette feltet er utfordrende å studere. Tidsskriftet «Gut» publiserer nå en artikkel som tar for seg disse utfordringene, og hvordan de best kan løses.

Artikkelen er skrevet av forskere i forskningsgruppen Klinisk Effektforskning (Hans-Olov Adami, Mette Kalager, Michael Bretthauer, Louise Emilsson) i samarbeid med forskere i Sverige og USA. «GUT» er et internasjonalt ledende tidsskrift innenfor fordøyelsessykdommer.

Utfordringer og løsninger
Bakgrunnen for artikkelen er at det har vært utfordrende å finne gode måter å forske på risikoen for tykktarmskreft hos personer med IBD. Metodiske svakheter gjør resultatene vanskelig å tolke. Artikkelen redegjør for disse utfordringene, og viser til mulige løsninger. Artikkelen gir også en oversikt over forskning som er gjort på IBD og tykktarmskreft, og trekker frem faktorer som kan påvirke resultatene i disse studiene.  

Bedre oppfølging og behandling
Artikkelforfatterne ønsker å oppfordre forskere til å gjennomføre studier av god kvalitet på IBD og kreftrisiko. De uttrykker behovet for å gjennomføre en stor, multinasjonal studie om IBD og tarmkreft, uten de metodiske svakhetene som gjør resultatet vanskelig å tolke. En slik studie kan gi mer kunnskap om risikoen for tarmkreft hos personer med IBD, slik at de får riktig oppfølging og behandling. Artikkelforfatterne mener det er rimelig å anta at riktig oppfølging kan forebygge tykktarmskreft, og at personer med IBD kan spares for unødvendige undersøkelser.

Du kan lese artikkelen The continuing uncertainty about cancer risk in inflammatory bowel disease her.

Hvis du ikke har tilgang, kan du søke opp artikkelen i helsebiblioteket.no

Av Sofia E. Gustafsson Olsen og Anita Aalby
Publisert 4. apr. 2016 08:46 - Sist endret 7. apr. 2016 09:33