Kan bli senter for fremragende forskning

Leder av forskningsgruppen klinisk effektforskning, Mette Kalager, er finalist i konkurransen om å etablere et senter for fremragende forskning (SFF). 

Forskningsgruppen Klinisk effektforskning ønsker å etablere senter for fremragende forskning. Foto: Øystein H. Horgmo, UiO.

Kalager skal lede det internasjonale senteret Norwegian Institute of Cancer Screening Evidence and Research (NICER), som er videre til trinn to i søknadsprosessen ved Norges forskningsråd (NFR). Med seg på laget har hun internasjonalt anerkjente forskere fra Norge, øvrige Europa og USA. 

150 forskningsmiljøer søkte om å bli senter for fremragende forskning (SFF), og 34 sentre er gått videre til trinn to. 38 prosent av disse er fra Universitetet i Oslo (UiO). Fem søknader er fra UiO i kategorien medisin og biologi/Livsvitenskap. NFR foretar tildeling av SFF i desember 2016.

Emneord: SFF, senter for fremragende forskning, NFR Av Anita Aalby
Publisert 18. mars 2016 08:16 - Sist endret 17. juni 2020 09:18