Toppforsk 2016 til klinisk effektforskning

Michael Bretthauer er tildelt prosjektfinansiering fra FRIPRO Toppforsk 2016. FRIPRO Toppforsk er et spleiselag mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet, med mål om å løfte sterke, norske forskningsmiljøer med høy internasjonal rangering. 

Portretter av tre forskere

Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene gir til sammen én milliard kroner til 46 prosjekter i FRIPRO Toppforsk. Hvert prosjekt får mellom 15 og 25 millioner kroner over fire til fem år. Bretthauer, i forskergruppen Klinisk effektforskning, er tildelt finansiering knyttet til tre store, randomiserte studier som undersøker hvordan screening kan forebygge kolorektal kreft;

  • NORCCAP (The Norwegian Colorectal Cancer Prevention)
  • NordICC (Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer)
  • EPoS (European Polyp Sureveillance)

Prosjektene støttes av FRIPRO Toppforsk med 25 millioner kroner, der Universitetet i Oslo og Forskningsrådet bidrar med halvparten hver.

Forutsigbarhet og forskerglede

Bretthauer er professor i forskergruppen Klinisk effektforskning, som er én av totalt fem forskergrupper ved Det medisinske fakultet som mottar Toppforsk-midler 2016.

- Jeg er svært glad og stolt. Det er viktig å påpeke at vårt arbeid er teamarbeid. Medsøkere har vært Mette Kalager og Hans-Olov Adami, og tildelingen går til hele vårt forskermiljø. Alle i forskergruppen er viktige i arbeidet med å nå våre mål, både på kort og lang sikt, forteller Bretthauer.

Forskergruppen mottar Toppforsk-midlene knytet til tre store, norske og internasjonale studier, og Bretthauer tror midlene vil øke forutsigbarheten i disse studiene.

-  Dette er en stor og svært viktig tildeling som gjør at vi kan fortsette, og utvide, vårt arbeid med flere store studier som vi har påbegynt de siste årene. Tildelingen sikrer også nødvendig infrastruktur og støttefunksjoner som vi er avhengig av for å kunne gjennomføre forskning i verdenstoppen, sier Bretthauer.

En slik Topp-tildeling må vel feires?

- Ja, hele forskergruppen skal feire tildelingen neste uke, hjemme hos meg og kona (Mette Kalager), røper Bretthauer.

UiO på topp i Toppforsk

Forskningsrådet har behandlet til sammen 172 søknader til FRIPRO Toppforsk. 46 av disse får finansiering. Blant prosjektene som er valgt ut i Toppforsk, er 17 prosjekter fra Universitetet i Oslo, 8 fra Universitetet i Bergen, 5 fra NTNU og 7 prosjekter fra universitetene i Tromsø, Stavanger, Agder og Ås. Alle de norske universitetene har dermed oppnådd minst ett Toppforsk-prosjekt. I tillegg er 9 prosjekter ved høyskoler og forskningsinstitutter blitt tildelt Toppforsk-midler. Det er første gang høyskoler, forskningsinstitutter og regionale helseforetak er med i FRIPRO Toppforsk. 

Av Anita Aalby
Publisert 27. jan. 2016 14:56 - Sist endret 17. juni 2020 09:19