Foreslår radikal omlegging av folkehelsetilbud i Norge

Mette Kalager fra UiO og Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg argumenterer i en ny artikkel i Tidsskrift for Den norske Legeforening i dag for omfattende nytenkning av Norges screeningprogrammer og andre folkehelsetiltak.

Mette Kalager leder Klinisk Effektforskning ved Universitetet i Oslo. Foto: Dagrun K. Gjøstein

 

 

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening oppfordrer Mette Kalager ved Universitetet i Oslo og Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet til nytenkning i forbindelse med den planlagte innføringen av Norges tredje kreftscreeningprogram, screening for tykktarmskreft, som for tiden er under planlegging i regi av Helsedirektoratet. 

Nå må vi tenke nytt for å utnytte vår fordel som kunnskapsgenerator for helsetjenestene og folkehelsearbeidet, skriver fortatterne. 

 

Screening som forskningsprosjekt

Camilla Stoltenberg er direktør i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: FHI

Forfatterne mener randomisering bør tas i bruk i gjennomføringen av et nytt screeningprogram for tarmkreft, da dette gir best grunnlag for evaluering av den helsetjenesten som tilbys befolkningen. De mener det krever en nedriving av tette skott mellom forskning på den ene siden, og helsetjenesten på den andre, som ifølge Kalager og Stoltenberg står i veien for å finne ut hva som gir best effekt og minst mulig bivirkninger.

Vi bør vi i mye større grad enn i dag ta i bruk systematisk og kontinuerlig utprøving med randomisering. Det vil komme pasientene og befolkningen til gode, i Norge og resten av verden, skriver Kalager og Stoltenberg.

 

 

 

 

Av Anita Aalby
Publisert 22. mai 2017 17:54 - Sist endret 23. mai 2017 11:57