Forskningsartikkel om brystkreft vekker internasjonal oppsikt

Forskningsleder og førsteamanuensis Mette Kalager er medforfatter på en forskningsartikkel som denne uken publiseres i det anerkjente tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Artikkelen handler om overdiagnostisering av brystkreft, og allerede på første publiseringsdag er artikkelen omtalt i store internasjonale medier. 

1 av 3 brystkrefttilfeller hos kvinner som går til mammografiscreening er overdiagnostiserte, viser resultatene i artikkelen som i går, tirsdag, ble publisert i Annals of Internal Medicine. Funnene vekker internasjonal oppsikt, og er allerede bredt omtalt i flere internasjonale medier.

NBC news screenshot
Artikkelen er også omtalt på NBC News, og du kan lese saken ved å klikke på bildet.
CNN screenshot
CNN omtaler artikkelen på sine nettsider, med en film og på Twitter. Klikk på bildet for å lese saken på CNN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Overdiagnostisering skader

Artikkelen "Breast Cancer Screening in Denmark: A Cohort Study of Tumor Size and Overdiagnosis" er skrevet av Karsten Juhl Jørgensen, Peter C. Gøtzsche, Mette Kalager og Per-Henrik Zahl. Ved å ta i bruk to ulike metoder, har artikkelforfatterne beregnet hvor mange brystsvulster som behandles som kreft, men som trolig aldri ville utviklet seg til kreft. Det er dette som er overdiagnostisering. Overdiagnostisering medfører store konsekvenser for den enkelte kvinne, ved at hun må gå gjennom operasjon og eventuelt cellegiftbehandling og/eller stråleterapi. Disse behandlingene gir ofte varige skader som kvinnene må leve med resten av livet, i tillegg til at de må leve med frykten for å få kreft igjen. Overdiagnostisering er også kostbart for samfunnet, ved at man utfører behandlinger som i utganspunktet er unødvendige. 

Hør intervju med Mette Kalager i NRK Ekko her

 

Annals of Internal Medicine
Klikk på artikkelen for å lese forskningsartikkelen.

 

 

Emneord: brystkreft, mammografi, kalager, forskning Av Anita Aalby/UiO
Publisert 11. jan. 2017 14:29 - Sist endret 14. des. 2018 10:46