English version of this page

UiO-forsker blir Europa-redaktør i ledende medisinsk tidsskrift

Professor Michael Bretthauer i Klinisk Effektforskning ved UiO blir den første Europa-redaktøren i det prestisjetunge tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Tidsskriftet regnes som en av «de fem store» innen generelle medisinske tidsskrift. Bretthauer skal styrke Annals satsing på europeisk forskning. 

Professor Michael Bretthauer ved Klinisk Effektforskning, UiO. Foto: Silje Røysen Salvador

Annals of Internal Medicine (Annals) regnes som det mest prestisjetunge tidsskriftet innen indremedisin, og er blant de fem mest anerkjente generelle medisinske tidsskriftene i verden (sammen med New England Journal of Medicine, JAMA, BMJ og The Lancet). Michael Bretthauer er allerede på plass i Boston, USA, og derfra skal han bidra til å styrke tidsskriftets Europa-satsing som første europeiske redaktør.

– Det gjøres i økende grad banebrytende klinisk og translasjonell forskning i Europa. Det er spesielt store kliniske studier ved bruk av gode og komplette helseregistre i Europa (og særlig i Skandinavia) som har bidratt til å øke interessen for europeisk forskning, forteller Bretthauer.

Høyt faglig nivå

I Annals skal Bretthauer, sammen med amerikanske redaktører, delta på de ukentlige redaksjonsmøtene der manuskripter blir nøye gjennomgått og vurdert. Kun de beste forskningsartiklene, (om lag 5% av de som sendes inn), kommer gjennom nåløyet i Annals. Bretthauer har tidligere vært tilknyttet New England Journal of Medicine, Endoscopy og Tidsskrift for Den norske legeforening, og han ser frem til jobben i Annals. 

– Hvert manuskript som innsendes til Annals vurderes først av eksterne fagvurderere og to redaktører. Manuskriptene som går videre derfra, diskuteres inngående på redaksjonsmøtet som vi har én gang i uken. På hvert møte diskuteres det mellom 10 og 15 manuskripter. Redaksjonsmøtene kan vare i mange timer, og diskusjonene er tøffe og inngående, og på et særdeles høyt nivå. Det blir krevende, men også spennende og lærerikt.

 

Diskusjonene er tøffe og inngående, og på et særdeles høyt nivå.

 

Samarbeid med europeiske forskere

Annals er eid av American College of Physicians (ACP), som er det ene av de to store amerikanske legeforeningene. Den andre er American Medical Association (AMA), som eier tidsskriftet JAMA. Annals har ikke tidligere hatt en redaktør med spesielt ansvar for europeiske manuskripter, og Bretthauer har inngått en avtale for ett år, som kan forlenges. Bretthauer skal være i Boston i to år, der han primært skal jobbe som forskningsleder i stiftelsen Frontier Science i Boston, i tillegg til redaktørstillingen i Annals. Som Europa-redaktør i Annals vil Bretthauer ha et utstrakt samarbeid med europeiske forskningsmiljøer.

– Min jobb er å håndtere manuskripter, i hovedsak europeiske, og å ha kontakt med gode europeiske forskningsmiljøer om fremtidige artikler i Annals. Jeg skal også delta aktivt i  redaksjonen i Philadelphia, enten på video/telefon/e-post, eller med besøk der. 

Bretthauer flyttet med familien til Boston i juli, og begynner i stillingen som redaktør i Annals i september. 

Emneord: redaktør, annals, forskning Av Anita Aalby
Publisert 28. aug. 2017 14:40 - Sist endret 1. sep. 2017 09:55