Er mammografiscreening ei rett eller ei plikt i dei nordiske velferdsstatane?

Sosialantropolog og stipendiat Dagrun Kyte Gjøstein presenterte nyleg delar av sitt doktorgradsprosjekt om mammografiscreening under American Anthropological Assocation sin årskonferanse, der ho drøfta nettopp dette spørsmålet.

Dagrun Kyte Gjøstein

Sosialantropolog og stipendiat Dagrun Kyte Gjøstein, ved Klinisk Effektforskning. Foto: Anbjørg Kolås/UiO

Dagrun Kyte Gjøstein er sosialantropolog og stipendiat i Klinisk Effektforskning/UiO, og presenterte i helga frå sitt doktogradsprosjekt om mammografiscreening under American Anthropological Assocation sin årskonferanse. Innlegget var med på panelet From 'the right to health' to 'the duty of health' som var eit av panela Society for Medical Anthropology arrangerte på årets konferanse. Ho brukte i presentasjonen offentleg mammografiscreening i Norge som case for å diskutere om å delta i offentlige helseprogram blir opplevd som rett eller plikt i nordiske velferdsstatar med universelle helsetenester.

Les meir om prestasjonen her.

Emneord: mammografi, antropologi, screening, velferdsstaten Av Anita Aalby
Publisert 11. des. 2017 09:33 - Sist endret 3. des. 2020 11:18