Nytte av tarmkreftscreening avhengig av kjønn og alder

I dag publiseres en norsk forskningsartikkel i BMJ som viser at kvinner over 60 år ikke har nytte av tarmkreftscreening med en av metodene som vurderes innført i Norge. Funnene viser at kjønn og alder har betydning når det gjelder effekt av screening.

Artikkelen "Effectiveness of flexible sigmoidoscopy screening in men and women and different age groups: pooled analysis of randomised trials" publiseres denne uken i BMJ og er skrevet av Øyvind Holme, Robert E. Schoen, Carlo Senore, Nereo Segnan, Geir Hoff, Magnus Løberg, Michael Bretthauer, Hans-Olov Adami og Mette Kalager. 

Funnene bør føre til at alle screeningmetoder evalueres for kjønns- og aldersforskjeller, sier Øyvind Holme.

I et samarbeidsprosjekt mellom norske, italienske og amerikanske forskere viser det seg at effekten av sigmoidoskopiscreening varierer med kjønn og alder. Forskerne sammenstilte data fra tre store, randomiserte screeningstudier og inkluderte nesten 300 000 personer i alderen 50-74 år. Screeningen reduserte forekomst av tarmkreft hos alle menn uavhengig av alder. Hos kvinner reduserte screeningen forekomst av tarmkreft hos dem som var yngre enn 60 år, mens det ikke var noen signifikant effekt hos dem som var 60 år og eldre.

Se innslag om saken på NRK her.

Screening reduserer forekomst

Tarmkreft er den nest vanligste kreftformen i Norge, og den kreftformen som forårsaker flest kreftdødsfall etter lungkreft. Hvert år får over 4000 personer i Norge diagnosen, og om lag 1600 dør av tarmkreft per år. For å redusere forekomst og død av sykdommen, har mange land innført forebyggende undersøkelser (screening) mot tarmkreft. En av undersøkelsene som benyttes er såkalt sigmoidoskopi, som innebærer kikkertundersøkelse av den ytterste halvdelen av tykktarmen.

Anatomy of Colon
Området innenfor den lille rammen undersøkes ved sigmoidoskopi. Illustration: Blausen.com staff. "Blausen gallery 2014", Creative Commons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk screeningprogram

Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten (Prioriteringsrådet) har anbefalt at vi innfører tarmkreftscreening i Norge, og en av metodene som foreslås er sigmoidoskopi. Resultatene fra studien som publiseres i dag viser at kjønn og alder må tas i betraktning når screeningmetode velges. Dette får betydning også for andre land som screener for tarmkreft. Hittil har ingen land gitt ulike anbefalinger til kvinner og menn, eller til yngre og eldre.

Les om saken i Dagens Medisin her.

 

Publication
Klikk på bildet for å lese artikkelen.

 

 

Emneord: screening, tarmkreft, colon cancer, holme, sigmoidoskopi Av Anita Aalby/UiO
Publisert 13. jan. 2017 12:50 - Sist endret 31. jan. 2017 14:31