Oppfordrer til deling av forskningsdata

Førsteamanuensis og leder for forskningsgruppen Klinisk Effektforskning, Mette Kalager, slår et slag for deling av forskningsdata i siste nummer av Tidsskrift for den norske Legeforening.

Kalager, som også er medisinsk redaktør i Tidsskriftet, forklarer på lederplass at deling av data fra kliniske pasientstudier er et nytt krav fra flere store medisinske tidsskrifter. 

I Norge har vi en unik mulighet til å være i førstelinjen med å finne praktiske løsninger på utfordringene med deling av kliniske data. Vi har lang erfaring med å dele data fra våre helseregistre. De kan fungere som mønster, skriver Kalager.

Av Anita Aalby
Publisert 23. mai 2017 13:14 - Sist endret 23. mai 2017 13:14