Bruk av aspirin mot kreft

Regelmessig bruk av aspirin har vært assosiert med redusert risiko for flere typer kreft, men dataene for endometriecancer er motstridende.

Forsker Hans-Olov Adami ved Klinisk Effektforskning legger i artikkelen "Use of aspirin, other nonsteroidal anti-inflammatory drugs and acetaminophen and risk of endometrial cancer: the Epidemiology of Endometrial Cancer Consortium" frem resultater som viser at bruk av standarddose aspirin eller andre smertestillende midler kan redusere risikoen for endometriecancer blant overvektige kvinner. Artikkelen ble publisert av Adami m.fl. 19. desember 2018 i Annals of Oncology.

Metode

Forskerne samlet data fra enkeltpersoner fra syv kohorter og fem case-control-studier i Epidemiology of Endometrial Cancer Consortium. Her var det inkludert 7120 kvinner med endometriecancer og 16 069 kontroller.

Resultater

Ukentlig bruk av acetylsalisylsyre og ikke-aspirin-ikke-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAIDs) var assosiert med en redusert risiko for endometrialcancer hos overvektige ("overweight and obese") kvinner.

- Det var ingen sammenheng blant kvinner med normal vekt, inntak av aspirin og redusert kreftforekomst. Blant overvektige kvinner var den inverse forbindelsen med aspirin sterkere ved bruk 2-6 ganger per uke enn for daglig bruk, muligens fordi en høy andel av daglige brukere bruker lavdose medikamenter. Det var ingen klar forbindelse med bruk av acetaminofen, forklarer Adami.

Konklusjon

Forfatterne konkluderer med at analysen gir ytterligere bevis for at bruk av standarddose aspirin eller andre NSAIDs kan redusere risikoen for endometriecancer blant overvektige kvinner.

Av Eyrun Thune
Publisert 7. feb. 2019 14:43 - Sist endret 7. feb. 2019 15:01