Die Zeit støtter avvikling av mammografiscreening

Den tyske avisen «Die Zeit» uttrykker i en større artikkel støtte for Mette Kalagers forskning og lederartikler om mammografiscreening. Avisen anbefaler den neste tyske regjeringen å avskaffe organisert mammografiscreening i Tyskland.

Mammografi

De senere år har det blitt klart at ulempene med mammografiscreening er større enn tidligere antatt, og at fordelene er mindre enn man trodde da screeningen ble innført. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

11. januar 2018 gikk «Die Zeit» ut med støtte (for abonnenter) til lege og førsteamanuensis ved Klinisk effektforskning ved UiO, Mette Kalager. Kalager publiserte i desember 2017 en leder i British Medical Journal (BMJ), der hun tok til orde for en kontrollert avvikling av mammografiscreening-progammer. Lederen i BMJ ble publisert i forbindelse med en ny artikkel om mammografiscreening publisert i samme utgave.

 

Die Zeit er en riksdekkkende, tysk ukeavis, og en av de mest innflytelsesrike tyskspråklige avisene. Skjermbilde av logo.


Flere ulemper enn fordeler

«Die Zeit», og flere medier og vitenskapelige tidsskrift, vier denne problematikken stadig større oppmerksomhet. Årsaken er at det de senere år er blitt klart at ulempene med mammografiscreening er større enn tidligere antatt, og at fordelene er mindre enn man trodde da screeningen ble innført. «Die Zeit» mener at man skal ta lærdom av forskningsresultatene, og at den neste tyske regjeringen bør avskaffe organisert mammografiscreening for tyske kvinner. «Die Zeit» mener det er på tide å tenke annerledes og se etter nye testmetoder som kan redusere overdiagnostikk av brystkreft.

 

Regjeringen bør avskaffe mammografiscreeningen i Tyskland.
- Die Zeit.

 

Følelser, forskning og fakta

Mammografiscreening finnes i de aller fleste land i Europa, og er blitt ansett som et gode for kvinner. De siste årene har det imidlertid kommet nye data som har sådd tvil om nytten av screeningen. Mette Kalager, som tidligere var leder for det norske mammografiprogrammet og en tilhenger av mammografiscreening, fant i sin doktorgrad i 2012 at det norske mammografiprogrammet gjorde mer skade enn tidligere antatt, og betydelig mindre nytte. Det har siden pågått store diskusjoner om mammografiscreening, både i Norge og i andre land. «Die Zeit» sin støtte til Kalagers forslag i BMJ om organisert avvikling av screeningprogrammet  er interessant, og kan bety en ny dreining i diskusjonen om mammografiscreening også i Norge.

Emneord: mammografiscreening, brystkreft, die zeit, Kalager Av Anita Aalby
Publisert 22. jan. 2018 15:51 - Sist endret 11. sep. 2018 14:19