Intervallkreft er ikke mer dødelig

Intervallkreft er blitt antatt for å være spesielt aggressiv og for å ha en dårlig prognose. En ny studie viser at det ikke er det.

Forskning utført av Dr. Henriette C. Jodal og kollegaer ved forskningsgruppen Klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, viser at intervallkreft etter en negativ screening for tykktarmskreft ikke har en dårligere prognose sammenlignet med kreft hos personer som ikke er screenet.

Resultatene ble publisert i Gastroenterology desember 2018 i artikkelen "Mortality From Post-Screening (Interval) Colorectal Cancers is Comparable to That from Cancer in Unscreened Patients - A Randomized Sigmoidoscopy Trial”.

Hva er intervallkreft?

Intervallkreft er kreft som oppstår etter en negativ screeningtest. En av de største bekymringene ved kreftscreening er intervallkreft. Denne type kreft er blitt antatt for å være spesielt aggressiv og for å ha en dårlig prognose.

Forskningsgrunnlag

Gruppen benyttet seg av en randomisert kontrollert studie av tarmkreftscreening med sigmoidoskopi, NORCCAP studien (NORwegian Colorectal CAncer Prevention). De sammenlignet tarmkreftspesifikkspesifikk og total dødelighet hos personer med intervallkreft kolorektalkreft, med personer diagnostisert med tykktarmskreft i en ikke-screenet kontrollgruppe.

Behandling av intervallkreft

Sigmoidoskopi-screening har vist seg å redusere forekomsten og dødeligheten av tykktarmskreft, og screening er introdusert i mange land. Mens screening med FOBT (test for blod i avføring) tilbys hvert år eller hvert annet år, tilbys sigmoidoskopi-screening med lengre intervaller, eller kun en gang i livet.

Dermed kan spørsmålet om intervallkreft være av større betydning hos pasienter screenet med sigmoidoskopi. Det er begrenset kunnskap om prognosen for intervallkreft etter sigmoidoskopi-screening. Etter hvert som screening for tykktarmskreft blir mer utbredt vil optimal behandling av intervallkreft bli et tema med økt betydning. Hvis de er mer dødelige enn annen klinisk oppdaget tykktarmskreft, kan en mer aggressiv behandling være berettiget. Denne studien viser at det ikke er grunn for å behandle intervallkreft annerledes.

 

  • Intervallkreft: Kreft som oppstår etter screening, eller mellom to screeningepisoder.
  • Endoskopi: Kikkertundersøkelse med kamera som brukes til å undersøke tarm, luftrør og lignende.
  • Sigmoidoskopi: Endoskopisk prosedyre hvor en ser på nedre del av tykktarmen.

Få studier på området

Begrepet intervallkreft er velkjent, men fenomenet er sjeldent blitt forsket på. De fleste studier på prognosen for intervallkreft angår brystkreft, og mange studier har manglende valid kontrollgruppe eller for kort oppfølgingstid.

Bare noen få eksisterende studier på intervallkreft anvender en ikke-screenet, samsvarende kontrollgruppe i samme aldersgruppe og en tidsperiode med tilstrekkelig lang oppfølging. Studiene det dreier seg om er begrenset til mammografiscreening, PSA-screening og FOBT-screening.

En nylig gjennomgang av bevis fra molekylærbiologi og fra studier på personer med forskjellige krefttyper fant ingen bevis som støtter teorien om at intervallkreft er mer dødelig.

Utfordrer meninger

Etterhvert som tykktarmskreft-screening blir mer utbredt, vil optimal behandling av intervallkreft få økt betydning.

Jodals studie viser at tykktarmkreftspesifikk og total dødelighet hos personer med intervallkreft etter en normal sigmoidoskopi-screening samsvarer dødelighet hos en klinisk oppdaget kreft i en ikke-screenet kontrollgruppe.

Funnet til Henriette C.Jodal  i forskningsgruppen Klinisk Effektforskning utfordrer antagelsen om at raskt voksende intervallkreft er dødeligere enn annen klinisk oppdaget kreft.

Av Eyrun Thune
Publisert 14. des. 2018 13:57 - Sist endret 14. des. 2018 15:12