Fraråder screening for melanom

«Det er usannsynlig at melanomscreening vil kunne ha en klinisk relevant effekt på dødelighet av sykdommen.» Det er konklusjonen til gruppen som har vurdert om Norge bør gjennomføre en stor melanomscreeningstudie.

Føflekkscreening av ung mann

Melanomscreening kan avdekke kreft i tidlig stadium, men screening kan og føre til betydelig overdiagnostisering er ekspertgruppens konklusjon. Bilde: Colourbox

Professor Michael Bretthauer ved Klinisk Effektforskning var medlem i gruppen og har skrevet om gruppens arbeide i lederen «Screening for melanom er en dårlig idé» i ukens utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Norge på topp

«Fordi vi har en høy forekomst av melanomkreft, sammenlignet med andre land, så ønsket en å se på muligheten for å gjennomføre en stor randomisert studie på melanomscreening i Norge.» sier Professor Bretthauer.

Om lag 2 000 nordmenn får malignt melanom i huden hvert år, og om lag 15 prosent av disse dør av sykdommen. Forekomsten av melanom øker med økende alder, og de siste tiårene har den særlig økt blant menn over 70 år.

Professor Michael Bretthauer var medlem i ekspertgruppen om melanomscreening. Bilde: Silje Røysen Salvador.
Professor Michael Bretthauer ved  Klinisk Effektforskning.
Bilde: Silje Røysen Salvador.

Om lag 2 000 nordmenn får malignt melanom i huden hvert år, og om lag 15 prosent av disse dør av sykdommen. Forekomsten av melanom øker med økende alder, og de siste tiårene har den særlig økt blant menn over 70 år.

Tidlig screening

Bretthauer forklarer at «Melanomscreening med systematisk og regelmessig klinisk undersøkelse av friske individer, f.eks. årlig eller hvert annet år, kunne tenkes å redusere dødeligheten av melanom.»

Han understreker at en slik undersøkelse ikke vil kunne redusere forekomsten, ettersom en ikke kan påvise noe forstadium med dagens metoder.

 

Ekspertgruppen besto av hudleger, screeningeksperter, epidemiologer, statistikere og biofysikere.  I 2015 startet de arbeidet med å designe, planlegge og gjennomføre en landsomfattende randomisert studie på melanomscreening i Norge. Studien skulle gi endelig svar på effekten av screening på dødelighet og forekomst av melanom samt kostnader for samfunnet, og ulemper for den enkelte forbundet med slik screening.

Belastende overdiagnostikk

Gruppen konkluderte i 2017 med at det ikke finnes grunnlag for å gjennomføre en slik randomisert melanomscreeningsstudie. De vurderte det som usannsynlig at melanomscreening vil ha en klinisk relevant effekt på dødelighet, og anså det derfor som uetisk å gjennomføre studien.

At konklusjonen var riktig og viktig ble styrket av ferske tall fra tyske studier som viser at melanomscreening ikke har effekt, samtidig som det antydes en overdiagnostikk på hele 30 prosent.

«En randomisert studie i Norge ville ha vært kostbar, ført til overdiagnostikk og viktigst av alt: mest sannsynlig reddet få liv» konkluderer Bretthauer med.

Av Eyrun Thune
Publisert 30. okt. 2018 10:32 - Sist endret 6. jan. 2020 13:14