Ikke gode nok på fjerning av kolonpolypper

Et betydelig antall norske endoskopører benytter inadekvate polypektomi-teknikker. Artikkelen "Teknikker ved fjerning av kolonpolypper i Norge"  i Endoscopy International Open viser til klare tall.

Ina Borgenheim Pedersen forsker på endoskopiteknikker og kreftforekomst.

Foto: Ina B. Pedersen, Sørlandet sykehus

Konklusjonen er klar: forbedret utdannelse og sertifisering av endoskopører synes nødvendig. Det har førsteforfatter Ina Borgenheim Pedersen og hennes medforfattere ved Klinisk Effektforskning, UiO og Sørlandet sykehus, kommet frem til.

Forårsaker kreft

Inkomplett fjerning av polypper er estimert til å forårsake opptil 27 prosent av kolorektalcancere som oppdages snarlig etter koloskopi. Det er begrenset kunnskap om endoskopørers valg av polypektomi-teknikker. Ina B. Pedersen, med resten av forskningsgruppen ved Klinisk Effektforskning, UiO, gjennomførte en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge polypektomi-teknikker blant norske skopører.

Pedersen forklarer hvordan de gikk frem for å innhente data "Vi inviterte alle ferdige spesialister i gastroenterologi i Norge til å fylle ut et web-basert spørreskjema om deres valg av polypektomi-teknikker." Primært endepunkt var inadekvat polypektomi-teknikk definert som: Bruk av biopsitang for fjerning av polypper med størrelse over 3 mm i diameter, bruk av «hot biopsy» for polyppfjerning og å bruke samme strømtype uavhengig av polyppstørrelse og -utseende.

Høy deltagelse

26 av 30 norske gastroenterologiavdelinger deltok i studien. Totalt 119 skopører mottok spørreskjemaet, og 70 (59 prosent) besvarte. Gjennomsnittlig varighet av endoskopisk praksis var 11,5 år, og 95 prosent hadde utført over 1000 koloskopier i sin karriere. 28 (40 prosent) brukte en eller flere inadekvate polypektomi-teknikker: 10 (14,3 prosent) brukte biopsitang til fjerning av polypper med diameter over 3 mm, 5 (7,1 prosent) brukte «hot biopsy» og 17 (24 prosent) brukte lik strømtype for alle polypektomier. 5 (7 prosent) endoskopører skrev at de ikke fjernet polypper under 4 mm i diameter i det hele tatt.

Forfattere:

Pedersen Ina B1 2, Løberg Magnus2,3, Hoff Geir 2,3,4,5, Kalager Mette2,3, Bretthauer Michael2,3,6 Holme Øyvind1 2

1 Medisinsk avdeling, Sørlandet Sykehus HF Kristiansand, Kristiansand, Norge

2 Institutt for Helse og Samfunn, Klinisk effektforskning forskningsgruppe, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

3 Avdeling for transplantasjonsmedisin og K. G. Jebsen kolorektal cancer forskingssenter, Oslo universitetssykehus, Oslo,

4 Forskningsavdelingen, Telemark sykehus HF, Skien, Norge

5 Kreftregisteret, Oslo, Norge

Frontier Science, Boston, USA

Les artikkelen "Polytectomy techniques among gastroenterologists in Norway" i Endoscopy International Open.

Emneord: Endoskopi, fjerning av polypper Av Eyrun Thune
Publisert 20. juli 2018 15:14 - Sist endret 18. aug. 2020 11:25