Spiser mer, trener mindre: Slik opplever vi koronakrisen

Nye resultater fra spørreundersøkelsen utført av Klinisk effektforskning ved UiO og Oslo Universitetssykehus i forbindelse med koronavirus-utbruddet i Norge viser at mange spiser mer og trener mindre enn før. Se en grafisk fremstilling av alle resultatene her.

Andelen som svarte at koronaviruset er en stor eller veldig stor helsetrussel

Andelen som svarte at koronaviruset er en stor eller veldig stor helsetrussel For meg: 17 % For familien: 47 % For befolkningen: 53 %

Hvor stor er ringvirkningene av tiltakene mot koronaviruset i Norge?

Hvor store er ringvirkningene av tiltakene mot koronaviruset i Norge Små eller veldig små: 5 % Moderat: 20 % Store eller veldig store: 71 %

Virkning av pandemien

Virkninger av pandemien 64 % var enig i at den økonomiske krisen er en større utfordring enn pandemien 56 % var bekymret for egen økonomi

66 % var uenig i at de får dårlig samvittighet om de tar andres plass i helsevesenet om de blir syk av koronaviruset  66 % var uenig i at de får dårlig samvittighet om de tar andres plass i helsevesenet om de blir syk av koronaviruset  63 % var uenig i at de får dårlig samvittighet om de trenger helsehjelp av andre årsaker enn koronaviruset  63 % var uenig i at de får dårlig samvittighet om de trenger helsehjelp av andre årsaker enn koronaviruset  65 % var uenig i at de får dårlig samvittighet om de havner i karantene og ikke kan bidra

Smittevern

Stenge barnehager og skoler

Å stenge barnehager og skoler  Andel som er enig i følgende utsagn: Gjør at viruset dør ut: 47 % Forhindrer at folk dør: 66 % Er et godt tiltak: 83 %

 

Land som ikke har stengt barnehager og skoler

Land som ikke har stengt barnehager og skoler Andel som er enig i følgende utsagn: Er ikke solidariske med andre land: 64 % Er uansvarlige: 65 % Gjør ikke dette: 90 %

Det er fornuftig å stenge landegrenser: 80 % Regjeringen har tatt avgjørelser det ikke er medisinskfaglig grunnlag for: 17 %

 

Solidaritet og kontroll

99 % følger myndighetenes råd 38 % kjenner personer som ikke følger myndighetenes råd 50 % føler ubehag om andre kritiserer dem for ikke å anbefalingene godt nok 93 % blir provosert av andre som ikke følger myndighetenes råd

26 % har opplevd at andre dømmer deres oppførsel 73% har meninger om andres atferd 63 % føler at de ikke kan hoste når andre ser det 90 % forteller det til andre om de er smittet av koronaviruset 10 % opplever at det er skamfullt å fortelle andre at de er smittet av koronaviruset

 

Jeg lever mitt liv som vanlig

Jeg lever mitt liv som vanlig 87 % lever ikke sitt liv som vanlig

Andel som er enig eller helt enig i følgende: 8 % er deprimert 11 % er tiltaksløs 22 % er lei seg 44 % har satt livet på vent 40 % føler seg nyttig 51 % er stolte av seg selv

 

Folkehelse

38 % trener ikke som vanlig 62 % sitter mer stille enn vanlig

44 % spiser mer enn vanlig 5 % drikker mer alkohol enn vanlig

94 % treffer ikke venner 23 % sover mindre enn vanlig

 

Kontakt med helsevesenet

24 % har vært i kontakt med helsevesenet

 

Hva skjedde

Av disse Kom 9 % ikke frem 11 % avvist

60 % fikk råd på telefon eller video 31 % ble undersøkt

16 % fikk resept 1 % ble innlagt

Beskyttelse mot smitte

Tiltak for å beskytte meg selv: 99 % vasker hender 87 % holder seg hjemme 87 % møter ikke venner 82 % tar ikke kollektivtransport 71 % unngår folk som hoster 3 % bruker maske  Tiltak for å beskytte andre 98 % vasker hender 88 % holder seg hjemme 87 % møter ikke venner 83 % tar ikke kollektivtransport 71 % hoster i papirlommetørkle eller albue 4 % bruker maske 28 % bruker hansker

Totalt 99,6 % utføret ett eller annet smittevernstiltak

 

Hvem har vi spurt

78 % av respondentene var kvinner og 21 % var menn

3 % hadde ungdomsskole som høyeste utdanning, 24% videregående, 28 % hadde høyere utdanning mindre enn 4 år og 46 % hadde høyere utdanning mer enn 4 år 1% var i alderen 15 - 29 år, 60 % var i alderen 30 - 49 år, 30 % var i alderen 50-64 år og 8% var 65 år og eldre  44 % bodde i kommuner med antall innbyggere under 50000, 42 % bodde i kommuner med innbyggere mellom 50000 og 100000 og 10 % bodde i kommuner med over 100000 innbyggere

Fylker 26 % bodde i Oslo, 21 % i Viken, 14% i Trøndelag, 8% i Troms og Finnmark, 7% i Innlandet, 7% i Vestland, 5 % i Vestfold og Telemark, 4% i Møre og Romsdal, 4 % i Nordland, 3 % i Rogaland, 2 % i Agder.

 

Undersøkelse i flere runder

Undersøkelsen gjennomføres i flere runder, og resultatene publiseres her når de foreligger.

Les mer om undersøkelsen her.

Spørreskjema og svar kan fås ved henvendelse til professor Mette Kalager

Publisert 8. apr. 2020 18:57 - Sist endret 14. apr. 2020 11:55