Sosial ulikhet og folkehelseprogrammer

Rett og mulighet til å delta i forebyggende folkehelsetiltak kan være vel så viktig som å kunne gjøre et informert valg om å avstå. Michael Bretthauer og Mette Kalager ved Klinisk effektforskning publiserte i dag en lederartikkel i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, der de belyser nye sider ved sosial ulikhet i folkehelseprogrammer.

Professor Michael Bretthauer og professor Mette Kalager publiserte denne uken lederartikkelen "Disparities in Preventive Health Services: Targeting Minorities and Majorities" i tidsskriftet Annals of Internal Medicine

Det kjente skillet

Artikkelforfatterne kommenterer rapporten "National Institutes of Health Pathways to Prevention Workshop: Achieving Health Equity in Preventive Services" som er utarbeidet av flere amerikanske ekspertgrupper, blant annet U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF). Rapporten gir anbefalinger om økt forskning innen 26 spesifikke områder, med mål om å redusere sosiale helseforskjeller i USA.

I USA er tilgangen til helsetjenester i hovedsak styrt av den enkeltes tilgang til helseforsikringer. Den største utfordringen er hvordan alle skal få tilgang til de samme helsetjenestene, uavhengig av sosioøkonomisk status, og det er denne ulikheten som er hovedtema i rapporten.

Den nye løsningen?

Bretthauer og Kalager skriver at vi i tillegg til å øke deltagelsen blant de med lav inntekt i forebyggende folkehelseprogrammer, også bør tenke på å redusere deltakelsen blant dem med høy inntekt. Forebyggende folkehelseprogrammer, som for eksempel screening, kan medføre store ulemper for den som deltar; knyttet til komplikasjoner og overdiagnostikk. Lav medisinsk evidens for screeningen og den påfølgende behandlingen øker risikoen for at slike forebyggende tiltak påfører befolkningen skader. Bretthauer og Kalager belyser sider ved sosiale ulikheter i folkehelse som ikke tidligere er diskutert, men som antas å få stor fremtidig betydning. Hvordan kan dette løses? Les artikkelen, og se hva forfatterne foreslår.

Michael Bretthauer og Mette Kalager ved UiO skriver om sosial ulikhet og folkehelseprogrammer i Annals of Internal Medicine. Les hele artikkelen.

 

Emneord: Sosial ulikhet, screening, folkehelse, USA Av Anita Aalby
Publisert 14. jan. 2020 10:14 - Sist endret 14. jan. 2020 10:14