Helsepersonell mister tilgang til oppdatert kunnskap

Helsebiblioteket kutter ytterligere i tilgangen til medisinske tidsskrifter, og helsepersonell har nå kun tilgang til ett av de fem store, internasjonale generell-medisinske tidsskriftene.

Folkehelseinstituttet (FHI) drifter Helsebiblioteket.no, som ved bruk av nasjonale avtaler har gitt fri tilgang til oppdatert medisinsk kunnskap til helsepersonell både i og utenfor sykehus. I fjor ble tilbudet kraftig redusert, og i desember 2020 varslet FHI om ytterligere kutt i tilbudet.

Kunnskap under pandemien

I et innlegg i Dagens Medisin denne uken, stiller artikkelforfatterne seg spørrende til helseminister Bent Høies prioriteringer, spesielt med tanke på at vi befinner oss midt i en pandemin der rask tilgang til oppdatert og pålitelig kunnskap er ekstra viktig. Artikkelforfatterne er Mette Kalager, lege, professor og fungerende leder Leger i Vitenskapelige Stillinger (LVS), Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering i hematologi og leder av Yngre Legers Forening (Ylf) og Anne-Karin Rime, anestesilege, leder av Norsk overlegeforening og visepresident i Legeforeningen.

Tilbudet til Helsebiblioteket har gradvis blitt dårligere. I 2016 mistet vi tilgangen til Lancet, nå mister vi tilgangen til Annals of Internal Medicine, JAMA og BMJ. Av de fem store generelle medisinske tidsskriftene står vi nå igjen med ett, New England Journal of Medicine. Tidsskriftene bygger bro mellom forskning og medisinsk praksis, skriver artikkelforfatterne.

 

Les hele innlegget "Pandemien, kunnskapen – og helseministerens tenkning" på Dagens Medisin.

Skjermdump av Dagens Medisin
Skjermdump av Dagens Medisin 6. januar 2021.

 

Emneord: tidsskrift, helsebiblioteket, fhi Av Anita Aalby
Publisert 7. jan. 2021 15:16