Retningslinjer kan forhindre forskning

Konsensusbaserte retningslinjer om tidligere neglisjert tarmpolypp hemmer viktig forskning på tarmkreft. Komplikasjonsfare ved fjerning av disse gjør god dokumentasjon nødvendig.

Logo: BMJ

Screening for tarmkreft har medført økt diagnostikk av en neglisjert type godartet polypp i tarmen. I en ny artikkel i serien "Too Much Medicine" i British Medical Journal argumenterer forskere fra Oslo og Kristiansand for at det trengs mer viten for å forstå om denne polypptypen har potensiale for å bli ondartet.

Hensikten med tarmscreening  er å oppdage kreft og potensielt ondartede lesjoner tidlig.  Innføring av screeningprogrammer og utvikling av ny teknologi som kan oppdage polypper av ukjent relevans, øker behovet for å vite mer om polyppers egenskaper. Dette er spesielt viktig for en ny type polypp i tarmen, såkalte sagtaggede polypper. Sagtaggede polypper er ofte bredbasete, og sitter i den øverste delen av tykktarmen der tarmveggen er tynn. Derfor er fjerning av sagtaggede polypper forbundet med en større fare for komplikasjoner (perforasjon eller blødning).

Forståelsen av sammenhengen mellom sagtaggede polypper og tykktarmskreft hemmes av nye konsensusbaserte retningslinjer som anbefaler fjerning av polyppene uten at det finnes kunnskapsgrunnlag for å kvantifisere deres maligne potensiale. Retningslinjene gjør det vanskelig å utføre forskning på sagtaggede polypper, noe som er helt nødvendig for å kunne kartlegge om disse polyppene virkelig er farlige.  Fordi det er en risiko for alvorlige komplikasjoner ved fjerning av sagtaggede polypper, må kunnskapsgrunnlaget for intervensjon være godt dokumentert, argumenterer artikkelforfatterne.

Kilde:

Geir Hoff, Michael Bretthauer, Kjetil Kjeldstad Garborg, Tor Jac Eide: New polyps, old tricks: Controversy about removing benign bowel lesions. Published online: 8 OCT 2013

 

 

Publisert 9. okt. 2013 14:50 - Sist endret 9. okt. 2013 14:50