For mye mammografi

Kalager og medarbeidere kommenterer i BMJ en stor randomisert studie fra Canada som viser at mammografi screening ikke var mer effektiv enn egenundersøkelse av bryst alene med hensyn til å redusere død av sykdommen.

Effekt av mammografiscreening vs PSA-screening for prostatakreft. Illustrasjon: Mette Kalager

I denne ukens utgave av British Medical Journal (BM), et av de mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter i verden, skriver Mette Kalager og kollegaer fra avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved institutt for Helse og Samfunn en lederartikkel om mammografi screening.

Kalager og medarbeidere kommenterer en stor randomisert studie fra Canada som viser at mammografi screening ikke var mer effektiv enn egenundersøkelse av bryst alene med hensyn til å redusere død av sykdommen. Mammografi var derimot negativt assosiert med overdiagnostikk av brystkreft. Kalager forklarer at resultatene fra Canada passer godt overens med tidligere norske studier. Mammografiscreening har omtrent like lite effekt og like mange negative virkninger i form av overdiagnostikk som screening for prostatakreft, som i dag frarådes i Norge. Dette vises i en figur i artikkelen.

Publisert 12. feb. 2014 08:29 - Sist endret 12. feb. 2014 08:33