Ny Cochrane oversikt om kolorektal screening

Forskere har funnet ut at dødelighet av tarmkreft reduseres med engangs screeningundersøkelse med tarmkikkert og gjentagende screening for skjult blod i avføring.

Illustrasjon: colourbox

Dr. Øyvind Holme og professorene Geir Hoff og Michael Bretthauer fra klinisk effektforskingsgruppen ved UiO har i samarbeid med forskere fra Kunnskapssenteret den 30. september 2013 publisert en stor Cochrane review og meta-analyse i det anerkjente Cochrane systemet.

Artikkelen er den første i verden som systematisk sammenligner alle randomiserte studier på effekten av screening for kolorektal kreft ved hjelp av sigmoidoskopi og testing for okkult blod i avføring (fekalt okkult blod, FOBT).

Ni studier fra 5 ulike land og med til sammen over 740 000 individer  ble inkludert i meta-analysen. Dødelighet av kolorektal kreft ble redusert både med FOBT- og Sigmoidoskopi-screening. Punktestimatet for FOBT screening (hvert år eller annethvert år) er på14%, mens det er på 28% med engangs sigmoidoskopi screening. Insidensen av sykdommen reduseres med 18% ved sigmoidoskopi screening, mens FOBT screening ikke har noen signifikant effekt på insidens. Pga usikkerhet av estimatene kunne det imidlertid ikke konkluderes at den ene metoden var bedre enn den andre.

Artikkelen er spesielt aktuell for Norge, fordi Helse og Omsorgsdepartementet nylig har innført screening for kolorektal kreft i to områder der det brukes de to metodene som undersøkes nærmere i Cochrane studien.

Kilde

  • Øyvind Holme, Michael Bretthauer, Atle Fretheim, Jan Odgaard-Jensen, Geir Hoff: Flexible sigmoidoscopy versus faecal occult blood testing for colorectal cancer screening in asymptomatic individuals, The Cochrane Library, Published Online: 30 SEP 2013
Av Siv Furholm
Publisert 8. okt. 2013 15:34 - Sist endret 9. okt. 2013 14:26