Hvordan få artikkelen din publisert?

Hva skal til for at artikkelen din blir publisert i ”en av de store”, og hva gjør du dersom artikkelen blir avvist? På kurs i medisinsk publisering kom de gode rådene rett fra kilden. 

Dersom artikkelen din blir avvist, men med forslag til endringer du bør gjøre, er det fortsatt mulig at vi publiserer artikkelen. Men du må gjøre akkurat det vi ber om, sier Darren Taichman, redaktør i Annals of Internal Medicine.

Darren Taichman
Darren Taichman i Annals of Internal Medicine.

Taichman har lang erfaring som fagfelle-vurderer (reviewer) i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, og er i dag redaktør i det anerkjente tidsskriftet. Han har både avvist og akseptert tusenvis av artikler, og vet hva som er avgjørende for at en artikkel havner i den ene eller andre bunken.

Rift om plassene

På kurset i medisinsk publisering, som nylig ble arrangert av Klinisk Effektforskning, fikk deltakerne nyttige tips og råd om hvordan man går frem for å få en artikkel publisert. Foredragsholderne var eksisterende redaktør Are Brean, og tidligere redaktører Michael Bretthauer og Erlend Hem, i Tidsskrift for Den norske legeforening, i tillegg til Taichman fra Annals of Internal Medicine. Kurset ble raskt fulltegnet og hadde lang venteliste, så det er tydelig at temaet er interessant for forskere som ønsker å publisere, eller allerede har publisert. Kurset tar opp følgende temaer:

  • Hva må på plass før du begynner å skrive?
  • Hvordan få publisert artikkelen i et anerkjent medisinsk tidsskrift?
  • Hva er en god artikkel, og for hvilken målgruppe?
  • Forskningskommunikasjon, fallgruver og muligheter.
  • Tabeller og figurer; hvordan fange leserens interesse?
  • Å skrive akademisk engelsk, å gjøre seg forstått.
  • Hvis du blir avvist – hva skal du endre?

Deltakerne ble også delt inn i grupper for å jobbe konkret med noen av temaene, og resultatene ble deretter diskutert i plenum.

Fornøyde forskere

Deltakerne hadde doktorgrad eller var stipendiater, de aller fleste innen medisin. Det ble foretatt en evaluering (mentometersystem med trådløse klikkere) av kurset, og både kurset i sin helhet og de enkelte foredragsholderne fikk gjennomgående svært høy skår.

Kurs i medisinsk publisering gjennomføres hvert år av forskningsgruppen Klinisk Effektforskning. Følg med på våre nettsider for dato for neste kurs i 2017.

class

Av Anita Aalby
Publisert 17. juni 2016 15:51 - Sist endret 31. jan. 2017 14:32