Effektivitet og kvalitet ved koloskopi screening

Denne oversiktsartikkelen presenterer oppfatninger omkring effekten av koloskopi screening, og hvordan man kan optimalisere utførelsen av koloskopier gjennom kvalitetsprogrammer og trening av skopører. Artikkelen er publisert i GUT.

Publisert 8. mai 2015 16:09 - Sist endret 8. mai 2015 16:09