Fordeler og ulemper ved mammografiscreening

De siste årene har vi hatt en debatt omkring fordeler og ulemper ved mammografiscreening. I denne oversiktsartikkelen diskuterer forfatterne fordeler og ulemper i lys av funn fra randomiserte studier og fra observasjonsstudier utført i nyere tid.

Forfatterne understreker viktigheten av å informere befolkningen om både mulige fordeler og ulemper av mammografiscreening. Dette er nødvendig for at kvinner skal være i stand til å ta et informert valg om screening, og for at helsetjenesten skal kunne oppdatere de anbefalinger vi har for screening i dag. Artikkelen er publisert i Breast Cancer Research.

Publisert 8. mai 2015 16:09 - Sist endret 8. mai 2015 16:09