Smerter under koloskopi

Forskere har i en randomisert studie sammenlignet to koloskopi-teknikker for å se på pasienters opplevelse av smerte.

Pasientene ble randomisert i to grupper hvor den ene gruppen fikk utført koloskopi med vann og den andre med CO2-innblåsning. Det primære endepunktet for studien var andelen pasienter som rapporterte moderate eller sterke smerter under undersøkelsen. Sekundære mål inkluderte andelen pasienter som rapporterte at de ikke opplevde smerter under prosedyren.

Studien konkluderer med at det var ingen signifikant reduksjon i moderate eller sterke smerter når de sammenlignet de to gruppene. Når de videre så på de som rapporterte ingen smerter, fant de at det var flere pasienter i gruppen med koloskopi med vann som rapporterte ingen smerter enn det var i gruppen med CO2-innblåsning.

Studien er publisert i Endoscopy.

Publisert 2. mars 2015 15:51 - Sist endret 2. mars 2015 15:51