16,5 millioner til forskning på tarmkreft

Paraplygruppen Klinisk Effektforskning har fått tildelinger på til sammen 16,5 millioner kr til forskning på tarmkreft.

Forskningsrådet bevilget 8,9 millioner kr, fordelt på fire år, til SAR-studien (Surveillance after Adenoma Removal). Studien ser på risiko for utvikling av tarmkreft etter fjerning av polypper hos pasienter med adenomer.

Helse Sør-Øst bevilget 7,6 millioner kr fordelt på tre år, til EPoS-gruppen (European Polyp Survellance) for oppfølgingsstudier etter polyppfjerning. Dette prosjektet omfatter flere europeiske sykehus.

Publisert 8. des. 2013 13:53 - Sist endret 14. jan. 2014 10:44