Tarmkreftscreening har god effekt

En studie med 100.000 deltagere viser at screening med kikkertundersøkelse (sigmoidoskopi) reduserer risikoen for tykktarmskreft med 20 prosent. Resultatene er publisert i JAMA, et av verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter.

Artikkelens to førsteforfattere Øyvind Holme og Magnus Løberg Foto: Privat

Tykktarmskreft er den nest hyppigste krefttypen i Norge, med mer enn 3 600 nye tilfeller hvert år. Sykdommen rammer både kvinner og menn. Om lag 40-50% av pasientene som får tykktarmskreft dør av sykdommen. Tidlig diagnose og behandling er avgjørende for god prognose.

Screening for tykktarmskreft er innført i flere og flere land i Europa og i USA. Helsedepartementet og Helse Sør-Øst startet i 2012 et prøveprosjekt med screening for tykktarmskreft i Vestre Viken Helseforetak og i Østfold fylke.

Store langtidsprosjekter gir gode, pålitelige resultater

Forskerne startet NORCCAP studien i 1999. 100.000 friske kvinner og menn i alderen 50 til 64 år fra Telemark og Oslo ble trukket fra Folkeregisteret. 21.000 av dem ble invitert til en screeningundersøkelse med tarmkikkert, resten fikk ingen tilbud (såkalt kontrollgruppe). Halvparten av de som fikk tilbud om screening med tarmkikkert ble også bedt om en avføringsprøve for oppdagelse av blod i avføring (såkalt fekal okkult blod test, FOBT). Undersøkelsene ble gjennomført på Ullevål sykehus og Sykehuset Telemark i Porsgrunn fra 1999 til 2001 og alle pasienter ble fulgt opp i 11 år etter screening (til og med 2011).

Resultatene

Artikkelen som nå publiseres i JAMA har disse hovedresultater:

  • Dødelighet og forekomst reduseres
  • I gruppen som ble invitert til screening var forekomsten av kolorektal kreft redusert med 20% og dødeligheten var redusert med 27%. Det var noe større effekt av screeningen hos menn enn hos kvinner.
  • Screening bør starte tidligere
  • NORCCAP er den første studien i verden som har undersøkt effekten av sigmoidoskopi screening med hos personer yngre enn 55 år. Inntil nå har man trodd at 55-60 år er den beste alderen for å starte screening, mens NORCCAP studien viser at personer som ble screenet i alderen 50-54 år hadde minst like god effekt på død og forekomst av tykktarmskreft enn personer i 60 års alderen.
  • Avføringstest gir ingen tilleggsgevinst
  • I NORCCAP studien ble halvparten av deltagerne som ble undersøkt med sigmoidoskopi også screenet med en engangstest for usynlig blod i avføring (FOBT). Kombinasjonen ga ingen tilleggsgevinst hverken på forekomst eller død av sykdommen, sammenlignet med bare sigmoidoskopi-screening.

Hva betyr funnene?

NORCCAP studien er den største randomiserte studien som noen gang er gjennomført i Norge. Den er et godt eksempel på offentlig initiert og finansiert klinisk forskning som genererer valide data av høy kvalitet med stor overførbarhet til klinisk praksis.

NORCCAP resultatene viser at sigmoidoskopiscreening er effektiv i å redusere både forekomst og død av tykktarmskreft. Screeningen bør starte ved 50 års alder, i motsetning til dagens anbefaling som sier at screeningen ikke trenger å starte før i 55-60 års alder. Den viser at sigmoidoskopi alene er tilstrekkelig som screeningmetode og trenger ikke å kombineres med FOBT testing.

I motsetning til screening for blod i avføring (som brukes mye i utlandet og i den norske screeningpiloten) viser NORCCAP studien at screening med tarmkikkert kan forhindre kolorektal kreft (ikke bare oppdage det tidligere), noe som er viktig med hensyn til planlegging av screeningprogrammer i Norge.

Norsk forskning på tykktarmskreft

Norske forskere som springer ut fra et tidligere forskningsmiljø ved Sykehuset Telemark i Skien har lenge vært i verdenstoppen innenfor screening for tykktarmskreft. I dag er miljøet samlet i Klinisk Effektforskningsgruppe ved Avdeling for Helseledelse og Helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og Avdeling for Transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus (ledet av professor Michael Bretthauer), samt ved Sykehuset Telemark og Kreftregisteret (ledet av professor Geir Hoff).

Artikkelen i JAMA er skrevet av forskere fra Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Kreftregisteret, Sykehuset Telemark, Sørlandet Sykehus, Umeå Universitet og Harvard School of Public Health.

Referanse

Øyvind Holme, Magnus Løberg, Mette Kalager, Michael Bretthauer, Miguel A. Hernán, Eline Aas, Tor J Eide, Eva Skovlund, Jørn Schneede, Kjell Magne Tveit og Geir Hoff. Effect of Flexible Sigmoidoscopy Screening on Colorectal Cancer Incidence and Mortality - A Randomized Clinical Trial. JAMA 2014 (13. August 2014)

Publisert 13. aug. 2014 09:29 - Sist endret 17. juni 2020 09:20