Webinar: Fra vaksinepass til passérseddel?

Vil vi i framtiden trenge vaksinepass for å gå til frisøren?

Lenke til arrangementet

Tradisjonelt er et pass noe man må vise frem for å krysse internasjonale grenser. For å få et pass må man være borger og ha en klarlagt rettslig identitet i det landet hvor passet er utstedt. Enkelte stater, som Norge, har nasjonale ID-system. For å beskytte befolkningens helse, opererer for eksempel noen afrikanske stater også med krav om vaksinekort for gulfeber.

Siden våren 2020 har det pågått en internasjonal debatt om vaksinepass. Diskusjonen som nå pågår om koronavaksinasjoner peker imidlertid i retning av mulig utvidet bruksområde for vaksinepassene: At de ikke skal være begrenset til grensepasseringer, men også skal kunne anvendes innenlands og lokalt. Det kan innebære at norske borgere må legitimere og registrere seg med et vaksinepass når de for eksempel skal inn i et kjøpesenter, offentlig kontor, på toget eller fly, eller til legen eller frisøren.

Innledere er

  • Anna Nylund, jurist og professor ved UiT - Norges Arktiske Universitet
  • Einar Øverenget, filosof og professor ved Høgskolen i Innlandet
  • Magnus Løberg, forsker ved Institutt for Helse og Samfunn 

Moderator er Kristin Bergtora Sandvik, professor i Rettssosiologi ved Juridisk fakultet og Research professor i humanitære studier ved Fredsforskningsinstituttet PRIO. 

Se også kronikk i Dagbladet:

Dette webinaret er det 9. i rekken som tar for seg rettsstaten og korona. 

Pressekontakt: Per Jørgen Ystehede

Arrangør

Det juridiske fakultet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologiUiT Norges Arktiske universitet og Høgskolen i Innlandet

Emneord: vaksinepass, covid-19, korona, juss
Publisert 12. mars 2021 11:02 - Sist endret 23. des. 2021 12:57