English version of this page

ACTIVE: nye aktiviteter, digitale tjenester og nettbrett for trivsel og glede (avsluttet)

Forskningsprosjektet ACTIVE tematiserer to sentrale utfordringer i den aldrende befolkningen: kosthold og sosial kontakt. Fokus på kosthold og sosial kontakt kan utsette behov for økt bruk av helse- og omsorgstjenester. Bruk av velferdsteknologi kan lette utfordringene for de eldre og deres pårørende

Kilde: colourbox.com

Om prosjektet

Kosthold og sosial kontakt er to områder der tilsynelatende små, gradvise endringer i sum over tid kan bidra til funksjonstap. Feilerernæring og ensomhet øker risiko for fall, nedstemthet og kognitiv svikt. Det er lite kunnskap om hva som kan være gode metoder og effektive hjelpemidler for å forebygge, identifisere eller kompensere for risiko mangelfull ernæring bidrar til.

Velferdsteknologiløsninger relatert til mat og drikke og sosial kontakt kan bidra til enklere samhandling mellom kommunale tjenesteytere, frivillige og private aktører, familien og den eldre. Dette kan lette utfordringene for den eldre og deres pårørende og utsette behov for økt bruk av helse- og omsorgstjenester.

I ACTIVE vil vi undersøke et sett av tiltak og mulige løsninger der de eldre selv og deres pårørende deltar og samarbeider med kommunale, frivillige og private aktører for å utsette slike funksjonstap.

Mål

For å nå prosjektets mål, og støtte opp om aktiv aldring vil vi:

  • undersøke hvordan nye og eksisterende tjenester, ved hjelp av velferdsteknologi, kan bidra til et sunt og næringsrikt kosthold
  • undersøke hvordan nye og eksisterende tjenester, ved hjelp av velferdsteknologi, kan bidra til økt sosial kontakt og sosial deltakelse
  • undersøke hvordan mulig samarbeid mellom lokale helsetjenester, privat og frivillig sektor bidrar til en aktiv alderdom

ACTIVE er en videreføring av prosjektet Uten mat og drikke, som ble avsluttet høsten 2011.

Publikasjoner og presentasjoner

  • Gjevjon, E., Øderud, T., Wensaas, G. & Moen, A. (2014) Toward a typology of technology users: How older people experience technology's potential for active aging. Paper akseptert for muntlig presentasjon ved The 12th International Congress on Nursing Informatics, Taipei (Taiwan) 21.-25. juni 2014.
  • Gjevjon, E. & Moen, A. (2013) Exploring technologies to foster wellbeing and vitality among older people. Konferanseabstrakt ved Scandinavian Conference on Health Informatics (SHI 2013) , København (Danmark)
  • Moen, A., Gjevjon, E., Haugstveit, I.M., Lüders, M.,  & Øderud, T. (2013) ACTIVE - ernæring, sosial kontakt og velferdsteknologi for nye tjenester. Posterpresentasjon ved "Fagdag før ferien" i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Akershus. Posteren kan du se her (pdf).

Alle publikasjoner og formidling i ACTIVE (UiO og Sintef).

I media

Finansiering

Samarbeid

Start-slutt

2012 - 2015

 

Publisert 12. des. 2012 14:51 - Sist endret 7. feb. 2020 15:16